nieuws

‘Diepgroen’ ministerie wil Venetie niet beschermen

bouwbreed Premium

venetie – De drie zeegaten voor Venetie worden voorlopig niet afgeschermd door de mobiele zeewering Mose. Dit heeft de minister van milieu Edo Ronchi besloten,op advies van het Italiaanse raadsorgaan VIA en een milieu-effectrapportage.

De aangevoerde reden luidt dat gevreesd wordt voor de biocultuur in de lagune rondom de Dogenstad. De Italiaanse politiek kant zich met deze conclusies tegen het grondige onderzoek van internationale experts. Onder hen prof. P. Vellinga van de VU te Amsterdam en directeur van het Instituut voor Milieuvraagstukken. Al ruim twee jaar maakt hij deel uit van de internationale commissie. Vellinga benadrukt hoe conscientieus juist gestudeerd is op de milieuaspecten die het Mose-project kan hebben op het gebied rond Venetie.

In de zeer positief ontvangen internationale eindrapportage wordt onderstreept dat de zeewering slechts tien keer per jaar dicht hoeft. Bovendien treden de extreem hoge waterstanden overwegend op in de winter, als de mogelijke gevolgen van tijdelijke afsluiting minder hoog zijn dan ’s zomers.

Vellinga ziet het afwijzende besluit duidelijk als “een politieke reactie, gestuurd door een diepgroene oppositie. Deze vreest dat uit een zekere gemakzucht de kleppen langer dicht zullen blijven dan noodzakelijk”. De Nederlandse wetenschapper staat niet alleen in de overtuiging dat de afwijzing vooral op politieke gronden plaatsvindt. Ook het Consorzia Venezia Nuova heeft verbijsterd gereageerd en benadrukt dat in het project Mose reeds 250 miljoen gulden is geinvesteerd, die nu bijna letterlijk in het water vallen. De kosten van het totale plan zijn geraamd op vijf miljard gulden.

De aangedragen alternatieven vanuit de Italiaanse adviesraden bestaan voornamelijk uit het aanpakken van de lagune zelf: het sluiten van bepaalde kanalen, herstel van de biocultuur, uitgraven dan wel ophogen van bepaalde stroken, alsmede het opnieuw bestraten van Venetie.

Het ziet er volgens Vellinga naar uit dat de adviesraad van het ministerie het project aangrijpt voor het rehabiliteren van de lagune. “Dit zou weleens een averechts effect kunnen hebben. Blijft de zeemonding voortdurend open, dan wordt het dweilen met de kraan open. Mogelijk ontstaan daarmee juist negatieve invloeden op de ontwikkeling van de lagune”.

De mobiele blokkering zou hier volgens de internationale deskundigen eerder een positieve bijdrage aan leveren. Dat geldt des te meer met de voortschrijdende zeespiegelstijging, die uitgebreid door de experts is bestudeerd. Zet het broeikaseffect door, dan geldt deze groeiende bedreiging zowel voor de Dogenstad en de eilanden, als ook voor de lagune.

De lokale politici scharen zich overigens wel degelijk achter het project Mose. Burgemeester Cacciari dringt aan op nieuw onderzoek. Hij staat voor het feit dat in de afgelopen decennia het inwonertal met de helft terugliep.

Het hoofd van Provinciale Staten Veneto drukt zijn ongenoegen nog krasser uit: “Na 32 jaar voorbereiding, investeringen van honderden miljoenen guldens en steun van de vijf beste experts in de wereld, wordt de enige juiste beschermingswijze van de stad afgewezen. Door een commissie van een minister die zichzelf milieudeskundige noemt. Dit is Italie”.

De overtuiging van Vellinga sluit hierbij aan: “Het lijkt nu of er een mythologisch verzet bestaat tegen het ingrijpen in de lagune. Benauwd voor elke wijziging in het biologische systeem. Het doet vermoeden dat dit allemaal gebaseerd is op onwetendheid”.

De internationale commissie wil zich uiteraard niet neerleggen bij de huidige beslissing. Als basis om toch weer verder te komen zullen leden van de commissie onder meer een gesprek aanvragen met de burgemeester van Venetie. De Venetianen lijken inmiddels aardig gewend te zijn aan de hoge waterstanden, al wijst een enquete uit dat zeker tachtig procent voor mobiele afsluiting is. De bewoners zitten niet te wachten op prachtig bestrate pleinen, die straks onder de zeespiegel verdwijnen.

Ook het voorstel om de eilanden op te hogen, wekt weinig vertrouwen. Vellinga: “Denk even aan de verschillende eigendommen en het aanpassen van de riolering. Uiteraard is deze optie zeer interessant voor de aannemerij!”

Voorlopig is de commissie ervan overtuigd dat kosten van het Mose-project opwegen tegen de schijnbaar voordeliger maatregelen voor het onderhoud aan Venetie. De experts, het Consorzio en de lokale politiek binden de strijd opnieuw aan. Maar ook in de Italiaanse regering gaan al stemmen van protest op tegen de afwijzing. Immers, de vorige regering onder leiding van Prodi was juist een grote voorstander van plan Mose. En met hem vele betrokken politici, die nog altijd een bepaalde invloed kunnen uitoefenen om het tij te keren. Milieuminister Ronchi verdedigt zijn standpunt als volgt: “Van de 56 aangedragen reddingsacties voor Venetie heb ik er slechts zes afgewezen”. Waaronder dus Mose.

Reageer op dit artikel