nieuws

Delfland studeert op gigantische waterzuivering Slim sturen van afvalwater beperkt omvang

bouwbreed Premium

delft – Met een oppervlak van 33 hectare en een capaciteit van 25.800 kubieke meter per uur zal in het Zuid-Hollandse Schipluiden een van de grootste afvalwaterzuiveringsinstallaties verrijzen van Europa. Diverse ingenieursbureaus rekenen aan de installatie en het bijbehorende leidingwerk.

Tweehonderd miljoen gulden heeft hij er vanaf weten te krijgen. Maar daarmee is de ondergrens zo’n beetje wel bereikt. Voor minder geld is het volgens projectmanager J. Geluk kan het Hoogheemraadschap van Delfland niet over een adequate afvalwaterzuiveringsinstallatie beschikken; een installatie die voldoet aan de verscherpte milieueisen en tegelijkertijd de groeiende stroom afvalwater aankan.

Nadat Geluk ruim een jaar terug alle plannen voor uitbreiding van afvalwaterzuiveringscapaciteit van het hoogheemraadschap had doorgerekend, kwam hij met een bedrag van 1,6 miljard gulden op de proppen. Het bestuur had nog de prijs van 1,1 miljard in gedachten, die begin jaren negentig circuleerde en vroeg hem opnieuw zijn huiswerk te doen. Dat heeft hij gedaan en nu komt hij uit op een prijs van 1,4 miljard. Het blijft een hoop geld, maar daarvoor krijgt het hoogheemraadschap dan ook wat. Namelijk een van de grootste zuiveringsinstallaties van Europa.

Bypass

Geluk behaalde zijn winst op een aantal terreinen. In de eerste plaats besloot hij genoegen te nemen met afg en toe een overschrijding van zijn lozingslimiet. Door de installatie niet te berekenen op die enkele keer dat er extreem veel regen valt en er een extreem groot aanbod van afvalwater is, kan de installatie wat compacter. In de praktijk zal het erop neerkomen dat Delfland twee keer per jaar alleen voorbezonken water in zee loost. Dat water heeft dus niet de complete zuiveringscyclus, inclusief beluchten en nabezinken, doorlopen. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van een bypass bij de al bestaande installatie in de Haagse Houtrust.

“Maar”, zo stelt Geluk, “We zullen het uiterste in het werk stellen om die bypass niet te vaak te gebruiken. Dat doen we door beter gebruik te maken van de bergingscapaciteit binnen het hoogheemraadschap, door het water beter te sturen. Studies wijzen namelijk uit dat regen meestal heel lokaal valt. Terwijl Wateringen getroffen wordt door een wolkbreuk, kan het heel goed zijn, dat het in Nootdorp zachtjes miezert. Geluk: “Als je over een ringvormig leidingstelsel beschikt in plaats van een stervormig, kun je het overtollige water tijdelijk onderbrengen in gebieden waar de aanvoer op dat moment wat minder is. Zodra de capaciteit weer voldoende is, kan het dan alsnog worden gezuiverd.”

Mede om die sturingsmogelijkheden te vergroten hoopt Geluk, de nieuwe effluentleiding, waarmee het gezuiverde afvalwater wordt afgevoerd, via de Haagse Houtrust te laten lopen. Een bestaande leiding loost het water van daaruit 2,5 kilometer in zee voor de kust van Scheveningen. Rijkswaterstaat geeft er vooralsnog de voorkeur aan de effluentleiding in de Nieuwe Waterweg te laten uitkomen. Maar dan kan hij geen rol spelen in het ringnetwerk dat Geluk voor ogen staat.

Prognoses

Terwijl Geluk zijn rekenwerk nog eens kritisch onder de loep nam, kwamen er afgelopen zomer nieuwe prognoses los. De verwachting was niet langer dat er in het jaar 2025 50.000 kubieke meter per uur verwerkt moet kunnen worden, maar maximaal 44.100 kubieke meter. Ook daarom kon de installatie wat kleiner worden ontworpen. De installatie in Harnaschpolder zal daarvan zo’n 25.800 kubieke meter voor zijn rekening nemen.

Door al die besparingen in volume kon Delfland ineens met enkele persleidingen toe voor de aan- en afvoer van het water naar de installatie. Tot op dat moment was iedereen steeds uitgegaan van dubbele persleidingen. Die wijziging alleen al was verantwoordelijk voor een besparing van zo’n honderd miljoen gulden.

Tweede keus

Uitgangspunt bij al deze berekeningen is een locatie in de Harnaschpolder bij Schipluiden. Het dorpje onder de rook van Delft is niet de eerste keus van het waterschap. Bij een eerste verkenning had Geluk het oog laten vallen op een stuk grond bij het Prins Clausplein bij Leidschendam. Gelegen op een bestaand ondergronds leidingenknooppunt en in een gebied waar landschappelijk weinig te bederven valt, was het veruit favoriet. Maar niet bij de betrokken gemeente Nootdorp. Toen die zich breed maakte en het project dwarsboomde, nam de provincie het zoekwerk over van het waterschap.

Schipluiden was al eerder in beeld geweest en wist bij de provincie garanties af te dwingen. Zo mag het de lang gekoesterde wens in vervulling brengen van het ontwikkelen van een bedrijventerrein op de rest van de grond die vrijkomt in de Harnaschpolder. Bovendien sluit de gemeente daarmee de kansen uit van annexatie door de gemeente Delft, die al een tijdje heimelijk naar die locatie keek en daar uitbreidingsplannen in gedachten had.

Wel gaan de laatste tijden geluiden dat de gemeente van plan is de grond tegen woekerprijzen aan Delfland te verkopen. Projectleider Geluk hoopt maar dat het zijn rekenwerk allemaal niet in de war zal sturen. Op.27 mei komt het bestuur van het hoogheemraadschap bij elkaar en zal een knoop doorhakken.

Maar liefst 33 hectare heeft het Hoogheemraadschap van Delfland nodig voor de nieuwe zuiveringsinstallatie in de Harnaschpolder bij Schipluiden. Het wordt een van de grootste installaties van Europa.

LBAS versus ULBAS

Delfland twijfelt nog tussen twee zuiveringssystemen: Lbas en Ulbas. Het grootste verschil is dat bij Lbas het aangevoerde afvalwater eerst door een voorbezinktank stroomt, wat bij Ulbas niet het geval is. In het laatste geval blijft er daardoor per saldo meer slib over dat met vrachtwagens moet worden afgevoerd. Het slib dat overblijft na het doorlopen van het Ulbassysteem levert na een vergistingsproces biogas op dat voorziet in ongeveer de helft van de energiebehoefte van de nieuwe afvalwaterzuiveringsinstallatie.

Reageer op dit artikel