nieuws

Buitenlandse arbeider onder Nederlandse wet

bouwbreed Premium

den haag – Buitenlandse bouwvakkers die tijdelijk in Nederland werken, gaan voor hun arbeidsverhouding rechtstreeks onder de Nederlandse wetgeving vallen. Het gaat zowel om wettelijke regels als om regels uit algemeen verbindend verklaarde cao’s.

Een wetsontwerp hiertoe is voor advies naar de Raad van State gestuurd. Het gaat om minimale beloning, minimum aantal betaalde vakantiedagen, gezondheid, veiligheid en hygiene op het werk, ontslagverbod bij zwangerschap en gelijke behandeling. Het wetsvoorstel is een uitwerking van een Europese richtlijn.

Hiermee wordt de praktijk in de bouw-cao formeel in wetgeving vastgelegd, zij het dat het zogenoemde werklandbeginsel sneller van kracht wordt.

De bouwbonden zijn niet tegen het wetsvoorstel. In de cao-onderhandelingen is altijd al geprobeerd het werklandbeginsel onmiddellijk van kracht te laten zijn, om oneerlijke concurrentie tussen Nederlandse werknemers en goedkopere buitenlandse tegen te gaan.

Nederlanders die in Belgie werken, dreigen de dupe te worden van van een belastingverdrag. Nederlanders die in Belgie werken, gaan er belasting betalen. Daardoor dreigen zij netto tot dertig procent te gaan inleveren. Dit is het gevolg van een verschillen belastinggrondslag in beide landen.

De Tweede kamer moet zich nog buigen over het belastingverdrag. Voor die tijd gaan de grensarbeiders nog praten met Kamerleden.

Reageer op dit artikel