nieuws

Bij gunning HSL telt vooral kwaliteit zwaar

bouwbreed Premium

utrecht – De prijs wordt niet het belangrijkste gunningscriterium bij de aanbesteding van de HSL-Zuid. Het projectbureau acht dit onverstandig, omdat de kwaliteit minstens zo belangrijk is.

De Europese richtlijn voor aanbesteding van werken biedt de mogelijkheid dat te doen. Volgens die richtlijn mogen twee criteria worden gehanteerd: de laagste prijs, of de economisch voordeligste aanbieding.

Volgens het projectbureau is het laatste criterium bij dit grote en op een aantal onderdelen gecompliceerde project een verstandiger keuze. Dit geldt temeer omdat een aantal van de zeven kavels waarin het project is geknipt, innovatief wordt aanbesteed.

Zo wordt de bovenbouw in zijn geheel aanbesteed. Hoe dat moet gebeuren, wordt nog onderzocht. Bestudeerd wordt of het mogelijk is ontwerp, bouw, beheer, onderhoud en financiering in een keer te contracteren.

Zoals al bekend is bij de boortunnel gekozen voor het aanbesteden van ontwerp, bouw en onderhoud van de onderbouw. In de contracten bouwt het projectbureau prikkels (een bonus-malus regeling) in. Het hoopt met deze regeling een reductie van zowel kosten als bouwtijd te kunnen bereiken.

Boortunnel

Inmiddels hebben acht consortia zich gemeld voor de bouw van de boortunnel onder het Groene Hart. Voor de brug over het Hollandsch Diep vond een ontwerpcompetitie plaats.

Met de procedure voor de andere contracten hoopt het projectbureau binnenkort op de markt te komen. In zo’n twaalf maanden hoopt het bureau het hele aanbestedingstraject rond te hebben.

Reageer op dit artikel