nieuws

Beheerssysteem grondwater houdt verontreiniging stortplaats in toom

bouwbreed Premium

terneuzen – In Terneuzen wordt de laatste hand gelegd aan een beheerssysteem voor grondwater van de voormalige stortplaats Othene. Met het systeem wordt voorkomen dat verontreiningen zich via het grondwater verder verspreiden.

Een beheerssysteem voor grondwaterzuivering is in Zeeland nog niet eerder toegepast. In de afgelopen jaren zijn in de gemeente Terneuzen in het kader van de Wet Bodembescherming wel twee kleinere verontreinigde stortplaatsen aangepakt. Daarvoor is het stortmateriaal ontgraven.

Voor de voormalige stortplaats Othene was het tegengaan van de verontreiniging door het verwijderen van het stortmateriaal niet mogelijk. Daar was de hoeveelheid te groot voor. Het is een put geweest voor de winning van klei, die gebruikt werd bij de aanleg van dijken. In de jaren zestig is in deze put vuil gestort. Dat ging niet alleen om huishoudelijk afval, maar ook om sterker verontreinigd bedrijfsafval. Er zitten zware metalen, minerale olie en organochloorverbindingen bij. Bovendien zijn tot op twaalf meter diepte hoge concentraties aromaten aangetroffen.

Besloten is een beheerssysteem aan te leggen met een installatie voor de zuivering van grondwater. Om verspreiding van de verontreinigingen via het grondwater te voorkomen wordt rond het stort op een bepaalde diepte een horizontale drainbuis gelegd, die wordt aangestort met grind. Het water dat daarin komt, wordt afgevoerd naar een zuiveringsinstallatie.

Het beheerssysteem is uitgevoerd door Aannemingsbedrijf Vermeulen uit Breskens. Op zo’n tien meter binnen de contouren van het stort is de horizontale drain gelegd op een diepte van 4,5 meter, op de hoogte van de bodem van het stort. Het water in de drainageleiding komt hoofdzakelijk van binnenin het stort met de ergste verontreiniging. Op de 32 kubieke meter die in een week naar de zuiveringsinstallatie gaat is maar 1,5 kuub afkomstig van de zijkanten. Het gezuiverde water wordt geloosd op openbaar water.

De provincie, met het Rijk en de gemeente financier van het project, denkt binnen een jaar of drie met een eenvoudiger zuiveringsinstallatie toe te kunnen. Nu nog zijn de verontreinigingen met gechloreerde koolwaterstoffen aanzienlijk, maar die zullen afnemen. De installatie is gekozen op basis van besteksgegevens over de verontreiniging en de lozingseisen van het gezuiverde water. De installatie is al een keer buiten bedrijf geraakt door toevoer van plotseling sterk verontreinigd water. De grondwaterzuiveringsinstallatie wordt op 3 februari officieel geopend.

Reageer op dit artikel