nieuws

A4 Midden-Delfland, bittere pil of bittere noodzaak?

bouwbreed

Vlak voor het kerstreces heeft een meerderheid in de Tweede Kamer de motie Van Heemst/Giskes aangenomen. Deze motie vraagt het kabinet om de 430 miljoen gulden voor de A4 Midden-Delfland te schrappen ten gunste van spoortunnels in Delft en Abcoude. Dat is een bittere pil, meent gedeputeerde Koos Nolten.

Het is bijna niet voor te stellen dat de A4 na dertig jaar discussie nog steeds niet wordt voltooid. Extra bitter is dat de argumenten die in de motie worden gebruikt, niet kloppen. Hoe noodzakelijk de uitvoering van openbaar vervoerplannen als RandstadRail en HSL ook zijn om de stijgende mobiliteit op te vangen, ze halen de files niet van de A13 af. Ook studies naar rekeningrijden laten zien dat dit niet zal leiden tot oplossing van de files.

Gezien de verwachtingen ten aanzien van vooral het stijgende vracht- en zakelijk verkeer, moet ik er niet aan denken wat er met de A13 gebeurt als de resterende 6,5 km van de A4 tussen Amsterdam en Rotterdam niet wordt aangelegd. Het maatschappelijk rendement van alle andere investeringen in de A4 (verbredingen, knooppunt Ypenburg, aanleg van het deel tussen Ypenburg en Delft, aanleg tweede Beneluxtunnel) blijft met het ontbreken van deze cruciale schakel naar mijn mening onder de maat.

Minister Netelenbos heeft bij verschillende gelegenheden – onder meer bij het aanbieden van een petitie A4 van overheden en bedrijfsleven – opgeroepen tot creatieve ideeen van private ondernemingen. Voor het nog ontbrekende stuk A4 in Midden-Delfland liggen er al twee plannen voor publiek-private samenwerking (plan Prinsentocht en plan ‘de Rits’) van twee consortia.

Ik hoop en verwacht dat deze plannen een essentiele rol zullen spelen bij de totstandkoming van het kabinetsstandpunt over de motie. Immers, dergelijke plannen kunnen de inpassing van deze snelweg zowel ruimtelijk als financieel tot het gewenste kwaliteitsniveau brengen. Bovendien wordt het er in de toekomst, met voorvallen als de motie Van Heemst/Giskes pps, niet gemakkelijker op. Zijn kabinetsvoornemens nog betrouwbaar genoeg voor ondernemers om vroegtijdig te investeren in pps-plannen, als er op de vooravond van Kerstmis zo lichtvoetig een streep door wordt gezet?

Digitale discussie

En dat terwijl samenwerking van publieke en private partijen bij infrastructuur in de toekomst alleen maar harder nodig is. Er zijn aanmerkelijk meer plannen dan het MIT alleen kan oplossen. Dat geldt voor de spoortunnel in Delft, voor rijksweg 11, voor de verbreding van rijksweg 12, en voor veel andere projecten in Nederland.

Zijn er plannen te bedenken voor bijvoorbeeld de spoortunnel in Delft om deze met pps te realiseren als (hopelijk) het kabinet besluit om de A4 toch aan te leggen? Het zou mij een lief ding waard zijn als wij er in Zuid-Holland in zouden kunnen slagen om via pps dit soort digitale discussies (of de A4 of de spoortunnel in Delft) te voorkomen, en we er voor zouden kunnen zorgen dat beide projecten de komende tien jaar worden uitgevoerd.

De sociaal-economische staat van de Zuidvleugel van de Randstad vraagt om een snelle uitvoering van de A4 door Midden-Delfland en als het kan ook de aanleg van de spoortunnel in Delft in de komende tien jaar. Dat is noodzaak, bittere noodzaak.

Koos Nolten (VVD) is lid van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels