nieuws

Hoe Haarlem strijdt tegen het verzakken

bouwbreed

Het Haarlems Architectuurcentrum ABC geeft met een tentoonstelling inzicht in hoe ernstig funderingen van honderden woningen zijn aangetast en welke remedies mogelijk zijn. Na de eerste ontdekking in 1995 dat bacterien de grenen palen aanvraten, bleek vorig jaar dat van ruim zevenhonderd woningen de funderingen ronduit slecht zijn. Haarlemse bouwbureaus onderzoeken nu hoe de casco’s te redden zijn.

In de Amsterdamse Buurt krijgen eigenaren f. 56.000 subsidie van de gemeente om elders een nieuwe woning te bouwen. Herstel van fundering en casco kost f. 90.000, wat neerkomt op een bruto maandlast van f. 420.Eigenaren kunnen daarvoor een langerlopende subsidie ontvangen.

In het ABC laat het Amsterdamse adviesbureau Wareco zien wat de problemen zijn, en welke oplossingen er zijn. De tentoonstelling duurt tot en met 21 juni.

Inl.: ABC, tel. 023-5340584

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels