nieuws

Zweeds railinfrabeheer adviseert aanleg Hallandtunnel af te blazen

bouwbreed Premium

helsingborg – Er begint meer zicht te komen op de toekomst van het project Hallandtunnel in Zweden. Het project ligt al ruim een jaar stil. Die toekomst ziet er somber uit, want de railinfrabeheersdienst van het Rijk (Banverket) vindt, dat het werk niet worden hervat. Dat heeft de dienst bekend gemaakt na uitvoerige analyse.

Banverket is van oordeel, dat de kosten bij voortzetting te hoog zouden oplopen, terwijl het maatschappelijk rendement te gering is. De kosten bij afbouw komen volgens railbeheerders op 1,2 miljard gulden. Het oorspronkelijke budget voorzag bij de aanvang van de bouw in 1993 in een nota van ruim 360 miljoen gulden. Naderhand is de begroting door allerlei complicaties ruimschoots overschreden, terwijl de bouw slechts krap tot de helft van het 8,5 kilometer lange traject onder de Hallandstuwwal was gevorderd. Als de aanleg nu definitief wordt afgeblazen, sluit de rekening met een post van 500 miljoen gulden, aldus Banverket. De visie is bedoeld als advies aan de regering, die uiteindelijk de knoop moet doorhakken.

Banverket zelf blijft desondanks de tunnel puur infrastructureel belangrijk vinden, zo maakt directeur-generaal Bo Bylund duidelijk. “Als schakel in de railverbinding Gotenburg-Malmo-Kopenhagen is het project nog steeds een zeer goede zaak. De regering zou wat ons betreft ook andere relevante zaken dan alleen het maatschappelijk-economisch nut in de overwegingen kunnen betrekken.”

Mocht de regering van mening zijn dat toch moet worden doorgebouwd, dan moet overigens ook eerst vast te komen te staan, dat de aanleg zonder verdere milieutechnische problemen kan worden gerealiseerd. Juist lekkageproblemen en omvangrijke verontreiniging van het grondwater met het chemische afdichtingsmiddel Rhoca-Gil, leidden vorig jaar oktober tot de stillegging van de werkzaamheden. Sindsdien is een schoonmaakoperatie doorgevoerd. “Een van de grote vragen is onveranderd het grondwaterbeheer. We voorzien nog steeds problemen bij het handhaven van de normen die ons door de waterautoriteiten zijn opgelegd”, verklaart Bylund.

Reageer op dit artikel