nieuws

Zuid-Holland: vijf miljoen voor sanering

bouwbreed

den haag – De provincie Zuid-Holland trekt de komende twee jaar een bedrag van bijna vijf miljoen gulden uit voor de stimulering van van bodemsaneringsprojecten. De bedoeling is om de uitvoering van bodemsanering te versnellen voor terreinen waarvoor ruimtelijke plannen bestaan. De bijdrage van de provincie neemt financiele drempels voor dergelijke projecten weg.

Bij de beoordeling welke projecten in aanmerking komen, wordt gekeken of het past in provinciale plannen of plannen van andere overheden. De hoogte van de eigen bijdrage van de initiatiefnemers, de technische kwaliteit en de financiele haalbaarheid van de plannen spelen ook mee in de beoordeling.

Reageer op dit artikel