nieuws

Zuid-Florida gaat meer dan vijftig jaar terug in de tijd

bouwbreed Premium

washington – De Amerikaanse regering heeft ambitieuze plannen gelanceerd om Zuid-Florida ingrijpend te veranderen. In de Everglades, een oud moerasgebied dat zich uitstrekt van even ten zuiden van Orlando tot het aan puntje van de staat Florida, worden ondergrondse wateropslagplaatsen en bovengrondse meren aangelegd. In de komende twintig jaar wil de regering voor dit project meer dan vijftien miljard gulden uittrekken.

Het plan moet de situatie in Zuid-Florida ruim vijftig jaar terugdraaien, naar de tijd voordat het Corps of Engineers een ambitieus programma begon voor indammen en kanaliseren van rivieren en waterwegen in de Everglades.

Het werk van het Corps of Engineers, een onderdeel van de Amerikaanse strijdkrachten dat namens de federale regering het beheer voert over de grote waterwegen en havens in de VS, was oorspronkelijk bedoeld om het gebied van in totaal 1,6 miljoen hectare geschikt te maken voor het leveren van drinkwater voor de twee miljoen mensen die in de jaren veertig in Zuid-Florida woonden. Maar door de rechttrekking en indijking van meer dan 800 kilometer rivieren en waterwegen wordt het water te efficient afgevoerd. Tijdens het regenseizoen gaat bijna 7,5 miljard liter zoet water verloren doordat het ongehinderd naar zee stroomt. In het droge seizoen is er daardoor een tekort aan water.

Om de oude situatie weer te herstellen is het Corps of Engineers van plan om 85 procent van het rivierwater vast te houden, of in ieder geval ervoor te zorgen dat het langzamer naar zee stroomt.

Reservoirs

De plannen van het project omvatten de bouw van grote waterreservoirs in de buurt van Lake Okeechobee midden in de Everglades. Daarnaast zal water ondergronds worden opgeslagen.

Het plan voorziet in de aanleg van meer dan driehonderd putten waardoor per dag meer dan 7 miljard liter water kan worden gepompt. Dat water kan dan tijdens droge tijden weer worden opgepompt.

Milieu-activisten zijn ingenomen met het project, omdat het uitdroging van het oude moerasmilieu zal voorkomen.

Het World Wildlife Fund zegt dat de nieuwe waterhuishouding niet alleen de Everglades – waar meer dan 55 diersoorten worden bedreigd – zal helpen, maar ook de planten en dieren langs de kust zal beschermen. De grote stroom zoet water, met daarin vaak resten kunstmest, heeft de zee rond het zuiden van de staat bijzonder sterk vervuild.

Het nieuwe plan werd onlangs officieel onthuld door vice-president Al Gore tijdens een bezoek aan Florida.

Maar steun van de federale regering is niet meer dan een eerste stap. De staat zal de helft van de 15 miljard gulden voor het project moeten betalen en de gouverneur en het staatsparlement zijn niet erg enthousiast over het uitgeven van zo veel belastinggeld.

Bovendien is het niet zeker dat het federale parlement, het Congress, deze plannen wil steunen. Maar de Everglades staan als natuurgebied weer op de kaart. Het Corps of Engineers hoopt rond 2002 met het werk te kunnen beginnen.

Reageer op dit artikel