nieuws

Woedend

bouwbreed Premium

De afgelopen weken verscheen een aantal publicaties van de vakbonden over de nieuwe Risicoregeling inzake vorstverlet. Werkgevers worden hierin afgeschilderd als saboteurs. Zij zouden werknemers bovendien foutief informeren over spelregels. Een en ander leidt tot wrijving tussen werkgevers en hun werknemers en een verstoring van de goede sfeer.

Hiermee haalde de vakbeweging zich de woede van veel werkgevers in de gww-sector op de hals. De Vereniging Aannemers Grond-, Water- en Wegenbouw (VAGWW) vindt dat “het hoog tijd wordt dat er eens een ander geluid klinkt. Vooral de suggestie dat werkgevers zich over de ruggen van hun werknemers zouden verrijken, stoort ons.”

Door de extreme wateroverlast, een verhoogd eigen risico in de vorstregeling, verhoogde gedifferentieerde WAO-premie, een op handen zijnde verhoogde premie ziektekosten (10 – 35 % hoger) en een fors gedaalde orderportefeuille, hebben veel gww-bedrijven moeite het hoofd boven water te houden.

“In sommige sectoren is dit jaar al sprake van een verlies aan productieve uren van meer dan dertig procent. Op een aantal plekken in Nederland loopt dit zelfs op tot 152 uren regenverlet. Dat is bijna vier keer zoveel als vorig jaar en een absoluut record. Er is dus bepaald geen sprake van verrijking, eerder van pure armoede.”

Werknemers krijgen het advies bij vorst naar huis te gaan zonder dat wordt gesproken over de geldende temperatuurnormen, hoewel die wel degelijk bestaan. “Over het criterium van gevoelstemperatuur bestaan geen harde afspraken. Het werk mag alleen daar worden stil gelegd waar bouwers echt in de volle wind werken. Bovendien mogen werkgevers in alle redelijkheid hun mensen tijdens de eigen risicoperiode laten doorwerken. Dat is geen misbruik maken van de regeling, maar gewoon het principe dat je behoort te werken tijdens uren die de baas betaalt. Wettelijk betekent opstappen werkweigering of wilde staking, met stopzetting van loon tot gevolg of, in het ergste geval, ontslag op staande voet.

In dit licht is het advies van sommige bonden niet in te gaan op een in alle redelijkheid gedaan verzoek door te werken dan ook onbegrijpelijk.

Eigenlijk zouden de werkgevers de eigen risico-uren zelf over de winter moeten kunnen spreiden De werkgevers beperken hun lasten en werknemers hoeven alleen dan door te werken wanneer dat echt verantwoord en productief is.

Dat werkgevers in de gww-sector, mede door de onredelijke houding van vakbonden, zich zo langzamerhand wel gedwongen voelen serieus te kijken naar zzp-ers, uitzendkrachten en contracten voor kortere tijd is onwenselijk, maar logisch. Nog hogere loonkosten betekent onherroepelijk de ondergang van diverse bedrijven en dus ook verlies van veel arbeidsplaatsen en dat is in het belang van niemand.

Reageer op dit artikel