nieuws

VVD werkt aan eigen tunnelmotie Verbugt hoopt op steun PvdA en D66

bouwbreed

den haag – De VVD werkt aan een eigen motie om de boortunnel voor de HSL-Zuid onder het Groene Hart te schrappen. In plaats daarvan zou een bouwtechniek moeten worden gekozen waarmee honderden miljoenen guldens kunnen worden bespaard.

Met de eigen motie hoopt VVD-Kamerlid Verbugt vandaag ook de coalitiepartners PvdA en D66 over de streep te trekken. Die zijn, samen met GroenLinks, nog altijd voor de bouw van de boortunnel. VVD, CDA, SP en de kleine christelijke partijen wensen een goedkopere variant. CDA-Kamerlid Leers diende hiertoe maandag al een motie in en riep minister Netelenbos van Verkeer op aan de hand van het AVBB te zoeken naar goedkopere oplossingen.

VVD-Kamerlid Verbugt vreest echter dat het geen zin heeft die motie te steunen. Ze gaat er van uit dat die in strijd is met de Europese regels voor aanbestedingen en dat het kabinet de motie dus gemakkelijk naast zich kan neerleggen. “Dan bereiken we dus helemaal niets”.

Een notitie van minister Netelenbos van Verkeer heeft Verbugt ertoe gebracht de boortunnel onder het Groene Hart maandag opnieuw ter discussie te stellen. De bewindsvrouw schreef in haar brief van het afgelopen weekeinde dat met een andere bouwtechniek tot 500 miljoen gulden kan worden bespaard. Netelenbos voelt daar overigens niets voor omdat het schrappen van de boortunnel een nieuwe inspraakprocedure over de Planologische Kern Beslissing nodig maakt. Daardoor wordt volgens haar de aanleg van de HSL-Zuid met tenminste een jaar vertraagd.

Het CDA bestrijdt die stelling al geruime tijd. Uit de bouwwereld heeft de fractie vernomen dat een meer conventionele tunnel veel sneller kan worden gebouwd. Daardoor kan een deel van het tijdverlies weer worden ingelopen.

VVD-Kamerlid Verbugt realiseert zich dat de tijd dringt. “Met Belgie is een contract gesloten dat de lijn in 2005 af is. We hebben dus nog zes jaar. Daarin kan een hoop gebeuren.”

Als Verbugt tot een motie komt wordt vanavond, vlak voor het begin van het Kerstreces, gestemd. Voor die tijd voert Verbugt nog overleg met PvdA en D66, in een uiterste poging om een conflict in de coalitie te voorkomen.

Op pagina 2: Commentaar.

Reageer op dit artikel