nieuws

Voor lift met manco geen pardon meer Liftinstituut waarschuwt voor gevolgen

bouwbreed Premium

amsterdam – Per 1 juli volgend jaar dienen alle personenliften te voldoen aan de Europese Richtlijn liften. De liftinstallatie die nog is gebouwd op basis van oude regelgeving, maar door vertraging in de bouw wordt opgeleverd na die datum, zal worden afgekeurd. Die waarschuwing laat het Liftinstituut in Amsterdam uitgaan naar zowel liftfabrikanten als aannemers.

Sinds 1 juli 1997 is de Europese Richtlijn liften al van kracht. In ons land is die richtlijn verwerkt in het Besluit liften, dat deel uitmaakt van de Wet op de Gevaarlijke Werktuigen. De overheid besloot een overgangstermijn van twee jaar in te voeren.

Na 1 juli volgend jaar zal geen enkel pardon meer gelden. Liften die door welke oorzaak dan ook bij oplevering van het bouwwerk voor certificering worden aangeboden, krijgen die niet als die niet voldoet aan het Besluit liften.

In het verleden kon het Liftinstituut bij nieuwbouwkeuring bij enkele tekortkomingen nog wel een certificaat afgeven, er van uitgaande dat die heel snel verholpen zouden worden, waarna controle plaats vond bij de eerstvolgende periodieke keuring.

Snellere afkeuring

Dat zal onder het nieuwe regime niet meer worden toegestaan. Liftinstallateur, maar ook de aannemer dient geheel klaar te zijn voordat er gekeurd wordt, aldus het Liftinstituut. Dan nog aanwezige manco’s, waaronder het ontbreken van definitieve voeding, niet afgewerkte machinekamervloeren of het ontbreken van de juiste toegang, verlichting en afsluiting van de machinekamer zullen onherroepelijk tot afkeuring leiden.

Ook aan de valbescherming van de lift, die naar boven schiet doordat het tegengewicht nu nog op de maximale belasting is berekend, wordt in de nieuwe richtlijn meer aandacht besteed.

Liftinstallaties, die ontworpen en gebouwd zijn op basis van het Liftenbesluit 1 – de voorloper van het straks geldende Besluit – in de veronderstelling dat oplevering voor 1 juli 1999 was gepland, maar door vertraging in de bouw die datum niet halen, zullen ingrijpende extra aanpassingen moeten ondergaan.

Consequenties

Het is niet voor het eerst dat het instituut voor de gevolgen van deze wijziging waarschuwt. Maar het lijkt erop dat de consequenties van een strikte handhaving van de nieuwe regels nog niet goed doorkomen, zo laat een woordvoerder van het instituut weten.

Nu het er naar uitziet dat als gevolg van het slechte bouwweer van de afgelopen maanden bouwprojecten vertraging oplopen, wordt opnieuw gewaarschuwd voor de gevolgen van overschrijding van de termijn.

Het Liftinstituut keurt jaarlijks tussen de 2500 en 3000 van deze liftinstallaties.

Reageer op dit artikel