nieuws

Vakbonden willen bouwpasje transformeren tot plastic kaart

bouwbreed

woerden – Als het aan de vakbonden ligt heeft het huidige ‘bouwpasje’, zoals het Arbeidsbestand Bouwnijverheid Bewijs (ABB) wordt genoemd, zijn langste tijd gehad. Het papieren bewijs moet worden getransformeerd tot een plastic kaartje, waarin diverse gegevens kunnen worden opgenomen. Het idee wordt volgende week in de Sectorraad aan de orde gesteld.

Er waren tien jaar geleden drie redenen om de pas in te voeren. De meest valide was om met dat bewijs de vervuiling van de werkloosheidsbestanden van de Arbeidsvoorziening aan te pakken. Een ieder die toentertijd aangaf wel in de bouw te willen gaan werken, werd bij voorbaat door de arbeidsbureaus als bouwvakker gekwalificeerd.

De bouwnijverheid toonde met het bouwpasje aan wie tot het arbeidsbestand in de bouw mocht worden gerekend. Wie als bouwvakker over een dergelijke pas beschikte, kwam ook in aanmerking op een 10 procent aanvulling op de werkloosheidsuitkering. Het pasje zou tenslotte het beeld van de bedrijfstak positief moeten beinvloeden.

De vervuiling van de werkloosheidsbestanden is inmiddels van de baan. Volgens bondsbestuurder Schotanus van de bouwbond FNV beschikt bovendien 80 procent van de werknemers in de bouw over zo’n pas.

In plaats van ermee te stoppen, willen de bonden de pas moderniseren. Het papier wordt door plastic vervangen.

Bovendien denken de bonden daardoor in een frequentie van drie jaar de relevante gegevens – onder andere de mate van vakopleiding – te kunnen aanpassen. Zo kan het arbeidsbestand zuiver worden gehouden.

Bovendien verkrijgen de Centra voor Werk en Inkomen met een dergelijke card in een keer de juiste gegevens voor arbeidsbemiddeling. Er bestaan immers meer ‘soorten’ timmerlieden (afbouwtimmerman, betontimmerman, profielsteller, etcetera), wat bij bemiddeling een belangrijk gegeven is.

Tenslotte denkt Schotanus dat de card als identificatie kan worden gebruikt. Steeds meer bedrijven, corporaties en dergelijke, wensen dat bouwvakkers die tijdelijk bij hen over de vloer komen, zich legitimeren.

Reageer op dit artikel