nieuws

Utrecht: 38 miljoen in stadsvernieuwing

bouwbreed Premium

utrecht – De provincie Utrecht steekt tot het jaar 2002 in totaal 38 miljoen gulden in stads- en dorpsvernieuwingsprojecten. Daarvan is 12 miljoen gulden afkomstig van de provincie zelf en stelt het ministerie van VROM 26 miljoen beschikbaar

Van de 34 gemeenten in Utrecht dienden 31 een subsidie-aanvraag in. Het gaat vooral om plannen voor sloop of herstel van oude gebouwen en voorstellen voor verbetering van woonomgevingen of stads- en dorpscentra.

Het best bedeeld zijn de gemeenten Nieuwegein (4,7 miljoen), Oudewater (3,3 miljoen) en Veenendaal 5,8 miljoen). Utrecht en Amersfoort vallen buiten het provinciale fonds. Ze ontvangen als grote steden rechtstreeks stadsvernieuwingsgeld van het Rijk.

Het is de laatste keer dat Utrecht geld beschikbaar stelt uit het provinciale stadsvernieuwingsfonds. Vanaf het jaar 2000 gaan de provinciale fondsen over in het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV), dat ook bestemd is voor onder meer de herstructurering van naoorlogse woonwijken.

Reageer op dit artikel