nieuws

Twijfel Utrecht haalbaarheid sociale woningbouw

bouwbreed Premium

utrecht – Alleen met kunst- en vliegwerk slaagt de provincie Utrecht er misschien in op de Utrechtse Vinex-locaties voldoende sociale woningbouw te realiseren.

De provincie heeft voor volgend jaar 5,6 miljoen gulden toebedeeld gekregen uit de voor sociale woningbouw bestemde BWS-gelden (Besluit Woninggebonden Subsidies). Dat is 9,4 miljoen gulden minder dan dit jaar.

Staatssecretaris Remkes van Volkshuisvesting bouwt de BWS-subsidies versneld af. Hij wil een systeem invoeren waarbij woningbouwcorporaties een groter deel van de kosten van sociale woningen dragen. De provincie is het daar in beginsel mee eens, maar komt door de versnelde afbouw in de problemen.

Er is – juist op het moment dat er in Utrecht volop wordt gebouwd – onvoldoende geld beschikbaar om te kunnen voldoen aan de zelf opgelegde eis dat dertig procent van de woningen die vooral op Vinex-locaties verrijzen, in de sociale sector moet vallen. Utrecht vindt het van belang op Vinex-plekken voldoende gedifferentieerd woningaanbod te krijgen.

Brandbrief

Een brandbrief eind oktober van de provincie aan staatssecretaris Remkes ressorteerde geen enkel effect. Utrecht krijgt niet meer BWS-geld dan de toegezegde 5,6 miljoen. Dit geld wil Utrecht besteden aan woningbouwprojecten in gemeenten met een regionale opvangfunctie, zoals Utrecht, Amersfoort, Veenendaal en de Ronde Venen.

Om toch zoveel mogelijk aan de dertig procents-eis te kunnen voldoen, wil de provincie met andere partijen om tafel gaan zitten om tot ‘creatieve ideeen’ te komen over de inzet van andere financiele middelen. Desondanks heeft het provinciale bestuur ernstige twijfels over de haalbaarheid van de norm van dertig procent. “We kunnen als provincie van andere partijen niets eisen, maar alleen de wenselijkheid uitspreken”, reageert een teleurgestelde gedeputeerde Korthuis van Volkshuisvesting.

Reageer op dit artikel