nieuws

Provincie Overijssel pleit voor voorfinanciering RW 35

bouwbreed Premium

zwolle – De provincie Overijssel pleit voor voorfinanciering van doortrekking van de Rijksweg 35 tussen Almelo en Zwolle. Commissaris van de Koningin mr. Hendrikx voert de komende week gesprekken met betrokken lokale overheden om een bijdrage los te weken. De provincie laat de mogelijkheid van publiek-private financiering open.

Door voorfinanciering door provincie en gemeente kunnen de knelpunten op de RW 35 versneld worden opgelost. Enkele weken geleden had minister Netelenbos deze 375 miljoen gulden kostende operatie opgeschort tot na 2020, omdat het geld ontbrak.

Na een werkbezoek aan Overijssel en Gelderland zal de bewindsvrouwe dit besluit heroverwegen. Netelenbos maakte aanvankelijk bekend dat de RW 35 uit het MIT-programma was geschrapt. De provincie en de gemeenten Almelo en Nijverdal reageerden furieus, omdat er in 1994 een convenant met de toenmalige minister Jorritsma was ondertekend. Een keiharde afspraak, briesten ze toen. Het ministerie zou pas na 2010 overheidsgeld beschikbaar stellen om de verkeersknelpunten bij Almelo en Nijverdal op te lossen.

Er gloort nu hoop aan de Twentse horizon. Na overleg met gedeputeerde Lanning en mr. Hendrikx, dat achter gesloten deuren plaatsvond, beloofde Netelenbos dat ze mee zal werken om de problemen op de RW35 zo snel mogelijk op te lossen. Haar ministerie zal zich extra inspannen om het budget voor infrastructurele investeringen te verruimen. Ze wilde de provincie echter niet te veel hoop geven. “De totale optelsom van alle provincies moet tegen elkaar worden afgewogen”.

Bedrijfsleven

Niet bekend

Ook aanleg van de A50 tussen Kampen en Emmeloord (240 miljoen gulden) en een rondweg om Ommen (30 miljoen gulden) kan sneller worden uitgevoerd, mits de provincie, het Rijk en de lokale overheden een akkoord bereiken over de voorfinanciering. De aanleg van een Rijksweg tussen Varsseveld en Enschede is definitief uit het rijksprogramma geschrapt.

Reageer op dit artikel