nieuws

Pronk moet overstag bij Bouwstoffenbesluit

bouwbreed Premium

den haag – De Tweede Kamer laat het Bouwstoffenbesluit niet zonder slag of stoot passeren. VVD-Kamerlid Udo stelde de wet dinsdag plenair aan de orde en vroeg daarbij vooral aandacht voor problemen die dreigen bij kleinere bedrijven in de baksteen- en betonindustrie en de bouw- en sloopafvalbranche. Mede namens het CDA, D66 en de PvdA is een motie ingediend om juist die bedrijven extra in de gaten te houden. Vanavond komt de motie in stemming.

De Kamer moest snel actie ondernemen omdat de wet 1 januari al van kracht wordt. De motie wil dat de certificeringseisen nog eens onder de loep worden genomen en geeft extra aandacht voor de hoge kosten die kleine bedrijven daarvoor moeten maken. Daarnaast wordt specifiek op deze punten al met een half jaar geevalueerd, in plaats van tweeeneenhalf jaar.

Voorzitter Ten Wolde van de vereniging Industriele Bouwgrondstoffen reageert opgelucht: “Als het ministerie die drie punten meeneemt bij de uitvoering, kunnen we goed uit de voeten.” Afgelopen weekend is koortsachtig overleg geweest met diverse Kamerleden om hen ervan te overtuigen dat zeker twintig bedrijven failliet gaan als de wet ongewijzigd van kracht wordt. De motie is het resultaat.

Minister Pronk veegde vorige week aanvankelijk alle bezwaren van tafel en was niet van plan normen of certificeringseisen te versoepelen. Ten Wolde: “Ik begreep van de ambtelijke top van het ministerie dat ze het Bouwstoffenbesluit na dertien jaar zat is. Daarom grijpt ze nu naar deze botte maatregelen, zonder goed de consequenties te overzien. Maar ook het ministerie reageerde positief op de motie, dus ik heb weer goede hoop”, licht Ten Wolde toe.

Voor de industriele bouwgrondstoffenindustrie is dan wel de ergste kou uit de lucht, maar ook diverse andere sectoren waarschuwden al voor problemen die de praktijk van de wet met zich meebrengt.

Zo voorziet het NVWB, bouwers van infrastructuur voor problemen bij gecertificeerd asfalt. “We stellen dat voor het overgrote deel van de gww-materialen de certificering niet op tijd klaar is. De certificeringsmarkt reageert nu al overspannen. Dit houdt in dat bij inwerkingtreding stagnatie in de uitvoering van de gww-bouwprojecten zal optreden.”

Ook is niets gedaan met het verzoek van de Nederlandse Vereniging van Zandwinners om officieel te regelen dat monsters van gewonnen zand achteraf mogen worden. Volgens het besluit moet dat vooraf op zee gebeuren. Dat is volgens de NVZ zinloos omdat sprake is van dynamische zee- en rivierbodems. Daarom bestaat geen garantie dat het gewonnen zand van dezelfde kwaliteit is als het monster, omdat enige tijd verloren gaat tussen onderzoek en winning.

Een ander knelpunt vormt de sulfaatnorm. Zowel het bedrijfsleven als IPO, VNG en de Unie van Waterschappen hebben de minister gewezen op de strenge norm. Vooral bij de productie van baksteen en celbeton is dat een probleem.

Knelpunten die stuk voor stuk al van te voren zijn gesignaleerd, maar waar niets mee gedaan is. Pronk wil best monitoren, maar “dan wel uit de praktijk van het Bouwstoffenbesluit en niet meer vanuit de voorbereiding”. De wet is over ruim twee weken van kracht en zal vanaf juli volgend jaar echt in werking treden.

Reageer op dit artikel