nieuws

Ontwikkelaars willen uit het keurslijf van Vinex-contract

bouwbreed Premium

delft – De Vinex-uitvoeringscontracten worden door de meeste projectontwikkelaars als een keurslijf ervaren. Deze contracten zijn er de oorzaak van dat er op de uitleglocaties niet wordt gebouwd waar de consument feitelijk om vraagt.

De zorgen bij de ontwikkelaars nemen daarom toe. Zeker wanneer het aanbod groter wordt, kan het zijn dat de consument de Vinex-locaties massaal de rug toekeert.

Voor M.C. Oude Veldhuis, directeur van de Nederlandse vereniging van Project Ontwikkeling Maatschappijen (Neprom) is het zo klaar als een klontje. De huizen die nu op Vinex verrijzen voldoen maar ten dele aan de wens van de Nederlandse woningkoper. Het aanbod vindt vooralsnog voldoende aftrek, maar dit slaat om op het moment dat er meer keuze komt.

Oude Veldhuis zei dit gisteren in Delft op een studiedag van het Onderzoeksinstituut OTB over de ‘Markt van Koopwoningen’.

De reden dat de uitleglocaties op de huidige wijze worden ingevuld is volgens haar dat er nu wordt gebouwd naar de woningvraag uit het einde van de jaren tachtig. “Het Vinex-beleid is in 1990 geformuleerd en sterk gericht op het wegwerken van het woningtekort. Dat is ook vastgelegd in de contracten. Daarin zitten de woningaantallen versleuteld die door het Rijk ondanks alle kritiek heilig zijn verklaard.”

Het rigide vasthouden aan deze contracten baart de ontwikkelaars zorgen omdat daardoor de mogelijkheid ontbreekt in te spelen op de huidige woonwensen. “De consument wil een groter huis en meer ruimte en is bereid daarvoor te betalen. Ook de prijsdifferentiatie moet ter discussie worden gesteld. Huizen van rond de een miljoen gulden zijn op Vinex niet mogelijk maar er is wel vraag naar.”

Volgens Oude Veldhuis is de bereidheid bij het Rijk om de contracten open te breken niet aanwezig. “Men is bang dat dan het draagvlak voor voorzieningen zoals het openbaar vervoer wegvalt.”

Reageer op dit artikel