nieuws

Miljoenensubsidie Rijkswegboulevard

bouwbreed Premium

geleen – De ombouw van de Rijksweg Sittard-Geleen komt in aanmerking voor Rijkssubsidie. Het project kost rond tachtig miljoen gulden. Sittard en Geleen verwachten een totale rijksbijdrage van 34 miljoen gulden. De provincie draagt 6 miljoen bij, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 11 miljoen, Geleen 20 miljoen en Sittard 6,6 miljoen.

De weg wordt verbeterd en heringericht, autobussen en fiets krijgen voorrang op het autoverkeer en de bestaande bebouwing wordt opgeknapt. De voorbereiding van de plannen, eventuele onteigening van woningen en grond wordt voortvarend ter hand genomen.

Reageer op dit artikel