nieuws

Kostbare vergissing

bouwbreed

Honderden miljoenen guldens aan gemeenschapsgeld dreigen verloren te gaan, louter omdat in de Planologische Kern Beslissing voor de HSL Zuid letterlijk is opgenomen dat onder het Groene Hart een boortunnel moet komen. Minister Netelenbos van Verkeer voelt er niets voor alsnog te kiezen voor een goedkopere, afgezonken tunnel. In dat geval zou, vanwege dat ene woord, de inspraak over de PKB moeten worden overgedaan. Dat leidt volgens de minister tot een vertraging van de hele HSL-Zuid van minimaal een jaar en waarschijnlijk meer.

De poging van met name het CDA en de VVD om geld te besparen op de tunnel is volkomen terecht. De boortunnel is in de PKB gekomen vanwege onenigheid in het kabinet over het te kiezen trace voor de supersnelle spoorlijn. Het was een compromis om voormalig minister De Boer van VROM binnen het kabinet te houden. Sinds het bestaan staat het ter discussie. Eigenlijk wil niemand de dure tunnel, ook niet als innovatieproject voor het Nederlandse bedrijfsleven. Nu al staat namelijk vast dat het buitenlandse bedrijven zullen zijn die bij de bouw de boor zullen bedienen. Bovendien zijn er andere boortunnelprojecten (onder andere de Westerschelde) waarvan Nederlanders iets zouden kunnen opsteken.

Het lijkt dus logisch dat de VVD, in navolging van oppositiepartij CDA, het oude compromis nu eindelijk eens echt ter discussie stelt. Maar zo simpel gaat dat niet. De druk van de PvdA om van de tunnel af te blijven is groot. PvdA-Kamerlid Van Heemst verweet de VVD maandag al afspraken te schenden. Minister Netelenbos (ook PvdA) heeft duidelijk aangegeven dat het kabinet hiervan niet is gediend.

Op zich heeft de minister van Verkeer natuurlijk een punt als ze stelt dat vertraging van de HSL-Zuid een slechte zaak is. De supersnelle spoorlijn naar Belgie en Frankrijk is al jaren later klaar dan ooit de bedoeling was. Rijden in landen als Duitsland, Belgie en Frankrijk de treinen allang 200 tot 300 kilometer per uur, in Nederland boemelt de Thalys nog tenminste tot 2005 door de Randstad. Dat terwijl de hogesnelheidstrein Schiphol moet ontlasten.

Substitutie van de luchtvaart is hard nodig, betoogde Netelenbos maandag nog. Natuurlijk is dat waar, maar dan zou ze ook meer haast moeten maken met de HSL-Oost. Deze supersnelle spoorlijn van Amsterdam, via Utrecht en Arnhem naar Duitsland is nu wegens gebrek aan financien vertraagd. Reden waarom VVD-Kamerlid Verbugt suggereerde de miljoenen, die kunnen worden bespaard op de HSL-tunnel, in dat megaproject te steken.

De vraag is of afzien van een boortunnel werkelijk leidt tot veel vertraging. Dat staat namelijk helemaal niet vast. De verwachting is dat een afgezonken tunnel sneller kan worden gebouwd. Zo kan weer iets van het tijdverlies worden ingelopen. Om die reden heeft CDA-Kamerlid Leers de minister ook gevraagd samen met de bouwwereld (bijvoorbeeld het AVBB) de zaak nog eens grondig te bekijken.

Terecht vraagt VVD-Kamerlid Verbugt zich af of een dergelijke motie kans van slagen maakt en niet in strijd is met de Europese regels voor aanbestedingen. Het kabinet zou dan de motie naast zich kunnen neerleggen. Daarmee zou de kans af te rekenen met de kostbare vergissing van Paars II zijn verkeken.

Het mag echter geen excuus zijn van Verbugt om zich alsnog achter de boortunnel te kunnen scharen. Dat zou ten koste gaan van de geloofwaardigheid van de VVD. Deze partij heeft nu te vaak geroepen dat ze de tunnel niet wenst, zonder die woorden om te zetten in daden. Gebeurt dat ook nu niet, dan verliest de VVD op dit punt het recht van spreken.

Reageer op dit artikel