nieuws

Kerst legt sanering Sittard tijdelijk stil Grootschalige schoonmaak kost 2,5 miljoen gulden

bouwbreed Premium

sittard – Voor aannemer Verlaat Milieu uit Hardinxveld-Giesendam begint vandaag de kerstvakantie op de saneringslocatie Ophoven in Sittard. In het nieuwe jaar ronden de aannemer en het adviesbureau IWACO uit Den Bosch de schoonmaak af.

Dit werk omvat onder meer de biologische sanering van olierestanten onder woningen. Het bestek rekent voor de hele sanering acht weken. De schoonmaak kost de opdrachtgevende provincie Limburg rond de 2,5 miljoen gulden.

De plek bevat volgens directievoerder ing. S. Remmits van IWACO een grote grondwatervervuiling. Er zit een vlek met chloorhoudende oplosmiddelen; op een ander gedeelte bevindt zich minerale olie. Dat zit vooral onder de woningen. De grootste vervuiling bestaat uit per en tri, afkomstig van een voormalige wasserij.

“De grond wordt tot vijf meter diep afgegraven. Bij elkaar komt zo’n zesduizend kubieke meter aarde vrij. Die wordt tussentijds net buiten Sittard opgeslagen. De ATM in Moerdijk reinigt een deel van de grond. AVL Sturing voert de zogeheten Categorie 1-grond af naar een aan te leggen skibaan in Landgraaf. Het gat wordt opgevuld met schone grond van elders.”

Een eerder geplaatste peilbuis met een klokpomp moet uitwijzen of in de grond een oliedrijflaag voorkomt. Remmits: “Vermoedelijk gaat het om huisbrandolie die de wasserij van energie voorzag. De tank is bij de sloop van het gebouw weggehaald. Negen jaar geleden vond op de lokatie ook al een sanering plaats. Niet alle olie is toen weggehaald. Het vermoeden bestaat dat de oliedrijflaag in het grind zakte en met het stijgen van het grondwater weer naar boven kwam.”

Het saneren van de olie onder de woningen gebeurt via een omweg. De aannemer moet volgens het funderingsonderzoek twee meter uit de buitengevel blijven. Er wordt tot beneden de grondwaterspiegel ontgraven. Bioslurrie moet het olierestant onder de woningen verwijderen.

“Deze slurrie bestaat uit voedingsstoffen voor de bodembacterien,” legt Remmits uit. “Lansen brengen holle pijpen in de grond. Die sturen de slurrie onder hoge druk laag voor laag in de grond. De mate van ‘verneveling’ bepaalt de werkzaamheid van het mengsel. Binnen twee jaar moet de olie zijn afgebroken.”

Onder de woningen komt om de vier meter een horizontale drain die de vluchtige verbindingen afvoert. Een pomp voert de lucht naar een zuivering. Vooronderzoek toonde aan dat de gassenconcentratie in de kruipruimten beneden de norm blijft. Door de bioremediatie kan deze hoeveelheid tijdelijk fors oplopen.

Kerst

De aannemer probeert nog voor de kerst het grootste deel van de ontgraving weer aan te vullen met gewassen Maaszand. Daarin zit geen humus zodat vervuiling minder kans krijgt zich aan het materiaal te hechten.

In de bodem blijft wat verontreiniging achter omdat het werk een IBC-variant is. IWACO studeert momenteel op de sanering van het grondwater. Die moet aansluiten op de sanering van andere vlekken in Sittard. Dit voorkomt dat vervuiling van de ene naar de andere lokatie trekt. Er ligt inmiddels een grondwatermodel gereed waarin alle verontreinigingen zijn verwerkt. De volgende fase voorziet in de praktische controle van deze gegevens.

Initiatief

‘Ophoven’ is een van de laatste saneringen die de provincie Limburg uitvoert. Het beleid legt het initiatief voor schoonmaak steeds meer bij gemeenten en particulieren. Dat gebeurt dan wel in samenspraak met de provincie die ook de eindverantwoordelijke blijft.

In gevallen dat de eigenaar van een vervuilde locatie niet meer te achterhalen is zullen gemeenten saneringen samen met de provincie financieren. Remmits verwacht dat schoonmaak vaker met andere werken samenvalt zoals woningbouw en de aanleg van bedrijfsterreinen.

Bedrijven zullen sneller aan sanering denken wanneer ze meer kennis van het onderwerp krijgen. Het is onder meer de taak van adviesbureaus ondernemers die kennis bij te brengen.

Reageer op dit artikel