nieuws

Jacht op onveilige bouwmachines BMWT bindt strijd aan met illegale CE-markering

bouwbreed Premium

den haag – De BMWT (vereniging van onder meer bouwmachines) en de Arbeidsinspectie hebben de strijd aangebonden met gesjoemel met CE-markeringen voor bouwmachines die oorspronkelijk voor de Aziatische markt zijn geproduceerd. Duistere bedrijfjes bieden voor een paar honderd gulden zo’n markering aan, waardoor de machine veilig lijkt. Die markeringen zijn strijdig met de wet.

“Kopers van machines, die wellicht te goeder trouw erin trappen en een machine van een illegale CE-markering laten voorzien, lopen een enorm risico”, zegt Anton van Loon, secretaris van de BMWT. Hij heeft een formele klacht ingediend bij de Arbeidsinspectie. Deze stelt nu een uitgebreid onderzoek in.

Sinds de instorting van enkele economieen in Zuidoost-Azie worden regelmatig bouwmachines aangeboden op de Europese markt die oorspronkelijk waren bedoeld voor de Aziatische markt. Die machines voldoen niet aan de Europese veiligheidsvoorschriften.

Van Loon: “De veiligheidsvoorschriften zijn in Europa wereldwijd het hoogst, op de voet gevolgd door Noord-Amerika, Australie, Nieuw-Zeeland en Japan. In de rest van de wereld, goed voor een omzet in bouwmachines van 20,7 miljard US dollar, kijkt men niet zo nauw”.

Volgens Van Loon zijn de machines dikwijls instabiel, voorzien van te smalle rupsen, ontbreken versterkte cabines en zijn de gieken niet stijf genoeg. Verder zijn ze te lawaaiig, ze stoten te veel uitlaatgassen uit en voldoen niet aan de elektromagnetische comptabiliteit.

“Vorige maand zijn enkele honderden van die bouwmachines aangeboden op een veilig van Ritchie’s te Moerdijk”, zegt Van Loon. “Daar liepen lieden rond, die voor 200 Engelse ponden voor een CE-markering met conformiteitsverklaring konden zorgen. Dat was ook al op een veiling Van Fork in Vlissingen het geval. De auctioneers zijn te goeder trouw: zij hebben duidelijk bekend gemaakt bij welke machines de CE-markering ontbrak. Zij hebben netjes gehandeld, maar die zogenaamde certificeerders deugen niet”.

Economisch delict

“Een CE-markering kan alleen door de fabrikant worden afgegeven, of door een door de fabrikant aangewezen vertegenwoordiger – meestal de importeur – en in zeer uitzonderlijke gevallen kan dat een ander zijn. Dat staat in de Europese machinerichtlijnen. Het is een soort garantie aan de eindgebruiker. Als er iets gebeurt met een machine zoals in deze gevallen bedoeld, valt er voor de gebruiker niets te verhalen. Hij kan niemand aansprakelijk stellen en hij neem dan een enorm risico”, waarschuwt Van Loon.

“Uit de verklaringen blijkt op geen enkele manier vanuit welke autoriteit of deskundigheid die mensen werken. Er is er een die zich Fellow of the Institute of Diagnostics Engineers noemt en ook nog M.I.M.I. Dat is een club die iets met motorrijtuigenverzekeringen doet. Als je je contributie betaalt ben je lid en het zegt niets over de deskundigheid”.

Van Loon weet te melden dat in de verklaring van proeven, de result of the checks, niets anders staat dan: ‘This is a new machine’. “Dat wisten we al. Er is geen enkele proef uitgevoerd. Dit soort bedrijven pleegt economische delicten, ze zijn heel gevaarlijk bezig en daarom hebben wij de Arbeidsinspectie ingeschakeld.”

Onderzoek

De Arbeidsinspectie neemt de klacht hoog op. Een woordvoerster: “Wij hebben op deze formele klacht onmiddellijk gereageerd. De zaak is nog in onderzoek en over de voortgang kan ik nog geen mededelingen doen. Maar we nemen dit heel serieus. Na eerdere signalen in 1997 en 1998 hebben we een onderzoek ingesteld naar de mate waarin door de fabrikanten en leveranciers van machines wordt voldaan aan de verplichtingen van de aangescherpte Europese machinerichtlijnen. In meer dan de helft van de gevallen was alles prima in orde, maar voor een belangrijk deel mankeerde er iets aan, van kleinigheden tot behoorlijke tekortkomingen die ontoelaatbare risico’s opleveren”.

Alleen als er iets ernstig fout is gegaan, komt de Arbeidsinspectie de zogenaamde Aziatische machines tegen. “Het is bijna ondoenlijk die machines te achterhalen als ze eenmaal verkocht zijn. Controle is dan heel lastig. Daarom gaan we aan het begin van het traject zitten: bij de veiligen. We waarschuwen de aspirant-kopers met folders en voorlichtingsmateriaal en we geven onze ogen goed de kost. En wat zo’n aanbieder van CE-markeringen doet, is illegaal. Daar letten we extra op. Maar meer kunnen we niet doen. De koper van een dergelijke machine moet goed weten dat hij grote risico’s loopt”.

In sommige verklaringen van proeven staat niets anders dan: ‘This is a new machine’.

Reageer op dit artikel