nieuws

Geexpandeerd polystyreen vereist vocht- en waterdichte detaillering

bouwbreed Premium

zaltbommel – Een isolatielaag van EPS (geexpandeerd polystyreen) is zeer goed bestand tegen vocht, maar niet geheel vocht- en waterdicht. Het is verstandig daarmee rekening te houden bij het ontwerpen van een constructie.

Dat blijkt uit het rapport ‘EPS en vocht’, uitgegeven door Stybenex, de Vereniging van Fabrikanten van EPS-bouwproducten uit Zaltbommel.

In een toelichting introduceert Stybenex het begrip ‘vochtveilig bouwen’. EPS is een bijzonder vochtveilig materiaal, omdat het nauwelijks vocht opneemt en vasthoudt. Bovendien ondervindt het geen nadeel van kort of langdurig contact met water.

Hoewel EPS vochtveilig is, vragen twee aspecten extra aandacht. Ten eerste krimpt het materiaal de eerste tweeenveertig dagen na de productie enkele millimeters per strekkende meter, in de loop van de jaren nog eens 0,8 millimeter. Die krimp is blijvend. Er kunnen dus naden tussen de isolatieplaten ontstaan.

De dampdoorlatendheid van EPS is gering. Maar omdat een constructie met open naden verre van dampdicht is, kunnen problemen ontstaan met condensatie. Die vormt weliswaar geen bedreiging voor het EPS zelf, maar mogelijk wel voor materialen in de omgeving. Het is dus zaak dampdicht te detailleren en vochtgevoelige materialen te vermijden.

Gangetjes

Het tweede aspect is de waterdoorlatendheid van EPS. Het materiaal zuigt geen vocht op en biedt in principe weerstand tegen water. EPS bestaat uit gesloten cellen met daartussen ‘gangetjes’ die met elkaar in verbinding staan.

Deze ‘gangetjes’ werken niet als capillair; ze zuigen geen water op, maar stoten het af. Als er echter een laag water op een isolatieplaat staat, kan het gewicht van het water groter zijn dan de weerstand van de ‘gangetjes’. In dat geval dringt het water binnen om de plaat aan de onderzijde weer te verlaten.

Dat levert geen probleem op voor het geexpandeerde polystyreen, maar mogelijk wel voor de bouwmaterialen onder de isolatieplaten. Daarom is het zaak waterdicht te detailleren.

Het verdient aanbeveling onder het polystyreen materialen te gebruiken die weinig gevoelig zijn voor vocht. Mocht er onverhoopt een lekkage optreden, dan blijft de schade in elk geval beperkt.

Leemte

Het rapport ‘EPS en vocht’ biedt veel informatie over vochtveilig ontwerpen en detailleren. Volgens de inleiding is het vermijden van vocht nodig voor de gezondheid van de gebruikers, de duurzaamheid van de constructie en het ‘visuele comfort’.

In zekere zin voorziet het rapport in een leemte. “Het is opmerkelijk dat de overheid geen eisen stelt aan de duurzaamheid van een constructie, behalve dat de draagconstructie gedurende de beoogde levensduur zijn draagvermogen niet mag verliezen.

Nergens is een eis te vinden dat bijvoorbeeld de verf niet van de kozijnen mag bladderen of dat er in de constructie geen condensatie mag optreden. De overheid beschouwt de duurzaamheid als een private aangelegenheid, die de opdrachtgever en de bouwer onderling moeten regelen”, zo staat vermeld in de inleiding.

Noch de Woningwet, noch het Bouwbesluit stellen eisen aan de vochtveiligheid van een constructie.

Maar met het rapport ‘EPS en vocht’ in de hand, is het mogelijk duurzaam te bouwen, zonder schade als gevolg van vocht.

‘EPS en vocht’ is te verkrijgen bij Stybenex, Zaltbommel, telefoon (0418) 513450.

Reageer op dit artikel