nieuws

‘Feng Shui is ordinaire oplichting’

bouwbreed

groningen – “Eigenlijk is het oplichting”, reageert Rob Nanninga op het toenemende aanbod van boeken, cursussen, adviezen en andere toepassingen van Feng Shui. Nanninga is van de Stichting Skepsis. Met verbazing hoort hij dat ook een nuchtere bedrijfstak als de bouw ontvankelijk blijkt voor “dit obscure mengelmoesje van astrologie, religie en prullaria”.

Dinsdag 2 februari staat het hoofdkantoor van de ING Bank in de Amsterdamse Poort in het teken van een studiedag over Feng Shui. De bank heeft organisatiebureau Euroforum gevraagd een studieprogramma voor ondernemers in de bouw samen te stellen. ‘Wat is Feng Shui en wat betekent het voor bedrijven?’ krijgt Feng Shui-consultant Dick Evers van de bank de gelegenheid de bouw voor zijn ideeen te winnen. In de krant van afgelopen zaterdag/maandag konden lezers van deze krant al kennismaken met het gedachtegoed van Evers.

Drie zielen

Rob Nanninga van Skepsis weet heel goed wat Fen Shui is: “Een van oorsprong Chinese theorie over de beste plaats om je ouders of grootouders te begraven. Chinezen geloven”, vertelt hij, “dat een mens drie zielen heeft waarvan er na overlijden een in de stoffelijke resten achterblijft. Is vader op de verkeerde plek begraven of ligt zijn hoofd niet in de goede richting dan kunnen de nabestaanden last krijgen met de achtergebleven ziel. Later zijn er allerlei regels bij gekomen over goede en slechte plekken om te wonen, en hoe je je huis moet inrichten.”

De vroegste geschriften over dit bijgeloof gaan volgens Skepsis terug tot ongeveer 300 jaar voor Christus. Dus minder oud dan de aanhangers van de leer aangeven. Zij spreken van een Chinese wijsheid die drie-, vier-, vijf- tot zelfs achtduizend jaar oud is.

De communisten moesten niks hebben van religies en theorieen die andere bronnen van welzijn verkondigden dan de leer van Marx, Lenin en Mao.

Met de opposanten van het communisme werden tevens de aanhang van Fen Shui geelimineerd. Dat verklaart waarom de gelovigen in Fen Shui vooral in Hongkong zijn te vinden.

Nanninga zegt niet te weten of de beoefening van Feng Shui in Hongkong inderdaad zo algemeen aanvaard is als de Westerse navolgers willen doen geloven. Feit is dat Sir Norman Foster bij het ontwerp van de Hongkong Bank niet om de Feng Shui-adviseurs van de bank heen kon. De plaatsbepaling van de ingang was geen kwestie van logistiek of van esthetiek. Nee, de ontsluiting van het gebouw was een exclusieve aangelegenheid van de Feng Shui-masters.

Wie daaraan een zekere respectabiliteit van de leer denkt te ontlenen, moet volgens Nanninga bedenken dat de Westerse variant van het Fen Shuisme zijn basis niet vindt in Hongkong, maar in het brein van een zekere Lin Yun die zich in 1986 in de Verenigde Staten vestigde.

Ordinair

Hongkong was blijkbaar te ordinair als vindplaats van goddelijke wijsheid, veronderstelt Nanninga. Daarom poetste Lin Yun zijn Hongkongse huis-tuin-en-keuken Feng Shui op tot een nieuwe, allerheiligste variant. Slechts beleden door een kleine, zeer strenge orde van de Black Hat-boeddhisten. Een hoge Tibetaanse lama zou Lin Yun hoogstpersoonlijk in de geheimen van deze Feng Shui-richting hebben ingewijd.

“Je reinste flauwekul”, oordeelt Skepsis over het roepingsverhaal van Lin Yun. “Het boeddhisme doet niet aan Fen Shui”, zegt Rob Nanninga met grote stelligheid. Een woordvoerder van het boeddhistische meditatiecentrum Maitreya in Amsterdam geeft Nanninga grotendeels gelijk: “Feng Shui vindt geen basis in de boeddhistische traditie. Maar dit sluit niet uit dat boeddhisten zich individueel met Feng Shui bezighouden. Onze tempel is bijvoorbeeld helemaal Feng Shui ingericht. Geheel naar de inzichten van Lilian Too, een van ’s werelds grootste Feng Shui-deskundigen, tevens een aanhangster van het boeddhisme.”

Boeddha

In de gapende leegte tussen hemel en aarde klonk het verhaal van Lin Yun als het Don Kozakkenkoor in de kathedraal van Chartres. Twaalf jaar na zijn komst wordt Lin Yun in Amerika als een levende boeddha vereerd. Zijn aanhang heeft zich verspreid en vindt overal in het westen gehoor. Ook in Nederland.

Rob Nanninga noemt het Kushi instituut in Amsterdam als de centrale Feng Shui-leerschool in Nederland. “Alle honderdentwintig Feng Shui-meesters in Nederland zijn daar opgeleid.” Nanninga zegt het niet zonder meewarige ondertoon.

Het Kushi instituut raakte onlangs in opspraak wegens het overlijden van een kankerpatiente aan wie het instituut onverantwoorde adviezen zou hebben gegeven.

Nederland is volgens Nanninga een volstrekt ongeschikt land voor Feng Shui-praktijken. Het land is te plat en te recht.

Reageer op dit artikel