nieuws

Duitse belastingwet strijdig met Europese wetgeving

bouwbreed

brussel – De fiscale wijzigingen die Duitsland binnenkort invoert zijn protectionistisch van aard en in strijd met de Europese wetgeving. Dat concluderen de Franse bouwfederatie, de belastingdienst en de hoofdredacteur Europa van het blad Moniteur.

In Frankrijk belast de overheid aannemingscontracten met buitenlandse werknemers of (bouw)bedrijven niet met een voorheffing. Volgens de Franse Federatie van bouwbedrijven zou dit discriminatie betekenen. De federatie spreekt verder van concurrentievervalsing die in het kader van de Europese Unie onmogelijk is.

Buitenlandse (bouw)bedrijven zonder vestiging in Frankrijk, die toch mensen in tijdelijke dienst willen nemen, moeten daarvan verplicht melding maken bij de diverse volksverzekeringen en een geldig arbeidscontract tonen. De controle op zwartwerkers is erg groot.

Sociale lasten en belasting worden maandelijks of aan het einde van de werkperiode afgerekend. Ook hier is geen sprake van een voorheffing of borgsom om de overheid van belastinginkomsten of sociale verzekeringspremies te verzekeren. Gaat het om de uitvoering van een opdracht, dan wordt meestal bij de ondertekening van het contract een aanbetaling van een derde van de totale som betaald aan de uitvoerder. Btw wordt op buitenlandse opdrachten niet geheven.

Het gaat hier dus niet om een voorheffing maar om een deel van de koopsom. Tweederde hiervan moet halverwege de uitvoering van de werkzaamheden zijn betaald. Het resterende bedrag nadat de werkzaamheden volledig en tot volle tevredenheid zijn uitgevoerd. Opdrachtgever en uitvoerder stellen de betalingsregeling vast, dit kan per geval verschillen.

De Franse belastingdienst verstrekt (inter)nationale bedrijven die zich in dit land willen vestigen, gedurende drie jaar een belastingvrijstelling. De ondernemingen moeten dan de helft van het verplichte minimale bedrijfskapitaal van vijftienduizend gulden contant op de bank hebben.

Het kan zijn dat een bedrijf op 15 februari een voorheffing betaalt op de vennootschapsbelasting en dit bedrag op 31 december wordt verrekend. Deze voorheffing is echter zeer laag: op een bedrag van bijvoorbeeld 333.000 gulden wordt vooraf 500 gulden geheven.

Reageer op dit artikel