nieuws

De gruwelijke bouw van de Apartheid in kaart gebracht

bouwbreed Premium

rotterdam – Met een tentoonstelling over Zuid-Afrikaanse architectuur maakt het Architectuurinstituut duidelijk hoe politiek en architectuur elkaar gruwelijk kunnen versterken.

De tekeningen zien er onschuldig uit, zoals alle technische tekeningen. Met nauwkeurige droge lijntjes geeft het “Race Zoning Plan” aan waar de Aziaten moeten komen, de blanken en zwarten. De plattegrond van een gezondheidscentrum geeft aan hoe handig het blanke circuit is gescheiden van het niet-blanke. De stedenbouwkundige plattegrond van een township laat zien hoe controle mogelijk was omdat er maar een ingang is en het plan omgeven is door een onbebouwde bufferzone. Paradoxaal genoeg heeft het beleid dat een scheiding tussen blanken en autochtone Afrikanen had moeten opleveren, echter geleid tot de meest gewelddadige confrontaties. Architectuur en stedenbouw waren onderdeel van die gruwelijke cultuur. Met overweldigend veel foto’s, tekeningen en teksten probeert het Architectuurinstituut die cultuur te ontrafelen, en hoe de gebouwde omgeving fungeerde als machtsmiddel. De bezoeker moet, zoekend tussen de vele panelen, zijn eigen tentoonstelling samenstellen. Dat is toepasselijk, want het onderwerp is voor het eerst in kaart gebracht en de relaties tussen de diverse thema’s zijn nog onduidelijk. De bouwwereld was verstrikt in een kluwen van politiek, plattelandstradities, christendom, krottenwijken en gedwongen verhuizingen. Hoewel de relaties ook in de dikke catalogus slechts hun eerste contouren krijgen is het een fascinerende introductie.

Architecture, apartheid and after , t/m 18 april in het NAi. Catalogus 504 blz, f. 65,-. ISBN 90-5662-092-4.

Hoe Zuid-Afrika nu leeft is als onderdeel van de tentoonstelling ook onderzocht door fotografen. Jodi Bieber legde dit beeld vast in Carletonville.

Reageer op dit artikel