nieuws

Coenen gekozen voor grote verbouwing van ministeries

bouwbreed Premium

den haag – De gebouwen van de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken zullen ingrijpend worden verbouwd en uitgebreid. De gemeente Den Haag en de Rijksgebouwendienst hebben daarvoor de Maastrichtse architect Jo Coenen geselecteerd.

De twee kantoorschijven waarin de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken sinds de jaren zeventig zijn gehuisvest, blijken toe aan een opknapbeurt. De installaties en de entree ondergaan een totale vernieuwing.

Dit hebben gemeente en Rijksgebouwendienst aangegrepen om vijf architecten te vragen naar een visie om ook de omgeving te verbeteren, aansluitend op het stadhuis en de Resident. Coenens voorstel heeft het gewonnen van die van de buitenlanders Busquets en Kleihues en de Nederlanders Hootsmans en Van Egeraat.

Coenen wil de kantoorschrijven ingrijpend verbouwen. Hij zaagt ze ogenschijnlijk in tweeen en zet er torentjes van vijf extra verdiepingen op.

De metalen gevel wordt totaal vernieuwd, waarvoor Coenen natuursteen wil gebruiken. Verder omzoomt hij het complex met een arcade.

Daarachter zou een entreeplein moeten komen met ruimte voor een bioscoop, restaurant en winkels. Op de hoeken van het complex komen ook nieuwe torentjes.

De Haagse wethouder Noordanus en rijksbouwmeester Patijn benadrukken de schetsmatigheid van de visie.

Het komend half jaar moet volgens Noordanus en Patijn nog flink gewerkt worden om het financieel-economisch haalbaar te maken. Ontwikkelaar MAB is daarbij betrokken als adviseur van de gemeente. Het streven is het karwei binnen acht jaar te klaren.

Ingrijpend

Opmerkelijk is dat Coenen de schijven zo ingrijpend wil verbouwen. Graves heeft datzelfde gedaan met het vroegere Transitorium schuin ertegenover, waar nu het ministerie van WVS is.

Bij de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken zijn de gevels technisch nog goed. Dat het gebouw geheel wordt gestript en opgehoogd is om de volgens rijksbouwmeester Patijn “monomane uitstraling” te verbeteren.

Reageer op dit artikel