nieuws

CD-rom over duurzaam bouwen

bouwbreed Premium

sittard – De Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) en de Nederlandse Ondernemking voor Energie en Milieu (Novem) hebben een cd-rom ontwikkeld met de naam Woon Wijzer Wizard. Met dit computerprogramma kunnen woningontwikkelaars en -corporaties verschillende typen informatiemateriaal maken over de duurzaam-bouwenvoorzieningen van hun woningen. Zo krijgen bewoners tegelijk met de sleutel instructiekaarten en gebruikershandleidingen aangeboden.

Ook onderhoudschecklists en kalenders maken kan met de Woon Wijzer Wizard. Doel van het uitreiken van het informatiemateriaal is dat bewoners dubo-voorzieningen (beter) gaan gebruiken. De Woon Wijzer Wizard is daarvoor ontwikkeld binnen het Tweede Plan van Aanpak Duurzaam Bouwen van het ministerie van VROM.

Vijftien woningontwikkelaars en -corporaties testen de demonstratieversie van de Woon Wijzer Wizard in de nieuwbouw en de bestaande bouw.

Begin 1999 vindt een uitgebreide evaluatie plaats. SEV en Novem verwachten dat het computerprogramma medio 1999 gereed is voor marktintroductie.

Reageer op dit artikel