nieuws

Cao moet bouwbedrijf meer tegemoet komen

bouwbreed Premium

den haag -“Een bedrijfstak-cao is een log instrument, dat te weinig relatie heeft met de winstgevendheid van de individuele onderneming. We hebben daar in het verleden al veel aan kunnen doen. Maar de loonparagraaf moet hieraan nog worden aangepast. Daar willen we bij de komende cao-besprekingen iets aan doen. Overigens worden de onderhandelingen met alles wat de bonden vragen, toch al lastig genoeg”.

Aan het woord is voorzitter Van Hove van de werkgeversdelegatie bij de besprekingen over de bouwcao. Hij zegt ‘blij’ te zijn met de uitspraken van FNV-voorman De Waal. Die noemde de looneis van 3,5 procent het absolute maximum en merkte over de wensen voor 1999 op: “Vragen is zeker nog niet krijgen”.

Van Hove wenst niets te horen over een eenmalige uitkering van zo’n duizend gulden. De bonden vragen daar om, teneinde alsnog te profiteren van de winsten van de bouwbedrijven.

“De loonparagraaf is bij ons altijd toekomstgericht. Daarom moeten we er rekening mee houden dat de economische groei van het eerste kwartaal 1998 van vijf procent al tot de helft is teruggebracht. Geen doemdenken hoor, maar voorzichtigheid blijft geboden.”

Reden waarom de werkgevers het loongebouw flexibel willen maken en meer willen richten op het individuele bedrijf. “Alle loonaanpassingen moeten naast de prijscompensatie daarom een eenmalig karakter krijgen, terwijl bedrijven hun eventuele winstuitkeringen er op in mindering mogen brengen”.

Meermalen laat Van Hove het woord ‘toekomstgericht’ vallen, ook als hem wordt gevraagd wat hij denkt van compensatie voor de zwaarder belaste vakantiebon. “Het is bij ons staand beleid dat we verhoging van werkgevers- of werknemerspremies niet compenseren.” En in zijn algemeenheid merkt hij nog op: “De bonden sparen elk stukje potentieel ongerief op om die achteraf te verrekenen. Daarmee zijn ze te eenzijdig bezig. Hier is sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid”.

Ook wat arbeidstijden betreft moet er volgens werkgevers meer flexibiliteit komen. Zo willen zij de mogelijkheid openen dat ook in de b en u het zogenaamde jaarmodel wordt ingevoerd. In de winterperiode kan dan met minder uren werk worden volstaan, omdat in de zomertijd langere dagen zijn gemaakt.

Bovenwettelijke vakantiedagen, dus alle vormen van vrije tijd boven twintig dagen, kan volgens werkgevers worden aangewend voor zorgverlof, maar ook om eerder dan gebruikelijk vervroegd uit te treden.

Maximering van de arbeidstijd, nu nog per kwartaal, zou over een heel jaar moeten worden toegepast. Als over die arbeidstijd de juiste afspraken worden gemaakt, kan het overwerk afnemen, zo luidt de uitleg.

Verbetering van de arbeidsomstandigheden komt niet in de werkgeversvoorstellen voor. “Er is niets zo pluriform in dit leven als risico”, antwoordt Van Hove cryptisch.

“Natuurlijk moeten we alles doen om risico’s voor onze veiligheid en gezondheid te vermijden. Maar het gaat veel meer om een stijl van werken dan om maatregelen. Het is kwestie van mentaliteit aan weerszijden.”

Kostenbeheersing wordt voor de werkgevers het uitgangspunt bij de onderhandelingen, die op 21 december beginnen. “We hebben vanuit de vorige cao de oudedagsvoorziening al lifetime geregeld, maar natuurlijk telt die nog wel mee bij de bepaling van de totale loonkosten. Het wordt nog lastig genoeg”, zo eindigt hij het gesprek.

Reageer op dit artikel