nieuws

Brabantse prominenten hekelen ‘sociale rampenwijken’

bouwbreed

“De ruimtelijke verloedering van Brabant moet snel worden gestopt om de aanwezige kwaliteiten in de provincie te behouden.” Zo luidt de conclusie van een bloemlezing van prominente Brabanders die hun visie geven op de directe toekomst van de provincie Noord-Brabant.

De provincie heeft de afgelopen maanden ruim 180 maatschappelijke sleutelfiguren ondervraagd in het kader van het nieuwe streekplan. In 2002 komt het provinciebestuur met een nieuw plan voor de ruimtelijke ordening in Brabant.

Anders dan voorheen wil het college van GS zich breed orienteren voordat de eerste schetsen van het nieuwe streekplan op papier komen te staan. Een onderdeel van deze brede orientatie is de bloemlezing die onlangs is verschenen. Hierin komen tal van prominenten uit de overheidssector alsmede de bouwbranche aan het woord. Zo werden onder andere Heijmans-topman J. Jansen, hoogleraar milieukunde W. Hafkamp, NCB-voorzitter A. Vermeer en de burgemeesters R. Welschen (Eindhoven) en T. Rombouts (Den Bosch) gevraagd naar hun visie op de ruimte in Brabant en hun wensen voor de toekomst.

Het rapport is zeer kritisch van toon geworden. Zo bestaat er veel kritiek op de grote uitbreidingswijken van de steden, die beschreven worden als ‘autolocaties’ en ‘toekomstige sociale rampenwijken’. Verder wordt de bebouwing in Brabant als lelijk getypeerd. De bloemlezing spreekt van ‘blokkendozen’ op bedrijventerreinen en van ‘domme rijtjeshuizen in de dorpen’.

Durf

Volgens de ondervraagden heeft het provinciebestuur in het verleden de mogelijkheden laten liggen om deze ontwikkelingen tegen te gaan. Daarom spreken de geinterviewden hun hoop uit dat de provincie in de nabije toekomst meer durf zal tonen. Volgens de bloemlezing kan Brabant een beter evenwicht tussen groene gebieden en een functionelere stedelijke ruimte goed gebruiken.

De provincie heeft momenteel ook nog andere projecten lopen die uiteindelijk zullen worden gebruikt als richtlijn voor het streekplan. Gedeputeerde P. van Geel gaf onlangs vier architecten de opdracht om 60.000 hectare van het Brabantse landschap in te richten. De resultaten van dit project worden in januari 1999 gepresenteerd en verwerkt in het streekplan van 2002.

Reageer op dit artikel