nieuws

Amsterdam blijft achter met de bouw van huizen

bouwbreed

amsterdam- In Amsterdam moeten in hoger tempo huizen worden gebouwd. In de periode tot 1999 zouden volgens de Vinex-akkoorden 12.444 woningen moeten komen, maar dit aantal blijkt onhaalbaar. Op dit moment zijn pas een kleine zevenduizend huizen definitief in productie genomen. De overige schuiven door naar een latere periode.

Dat blijkt uit het programma Ruimtelijke Investeringen Amsterdam voor de periode 1999-2010. Het werd samengesteld door de Stuurgroep Ruimtelijke Investeringen van de gemeente Amsterdam.

Het is bovendien twijfelachtig of de bouwers de zevenduizend huizen op tijd kunnen afleveren, conform de Vinex-taakstelling. De bouw moet nog beginnen, zo valt uit het programma op te maken. Voor de periode 2000-2003 klinkt het rapport optimistisch want het ziet er naar uit dat voor die periode de woningbouw wel gerealiseerd kan worden.

Optimisme

Dat optimisme wordt echter direct weer tenietgedaan door de constatering dat een groot aantal woningbouwprojecten, dat voor 1998-1999 op het programma staat, doorschuift. “Dit samen met de mogelijkheid dat er vertraging plaatsvindt in de voorgenomen (ambitieuze) productie van IJburg, maakt het twijfelachtig of de gehele Vinex-taakstelling wel kan worden gehaald.”

Amsterdam maakt zich al jaren ongerust over het halen van de voorgenomen woningbouw. Daarom nam de stad maatregelen om het bouwproces te versnellen. Zo maakte de politiek onder meer extra geld vrij om in de stadsdelen meer huizen te bouwen, terwijl voor bijvoorbeeld IJburg een contract is gesloten met de marktpartijen. Die overeenkomst garandeert dat er jaarlijks een bepaald aantal woningen worden opgeleverd. Om de geplande woningbouw nog enigszins te kunnen halen, is het nodig om meer van dergelijke maatregelen te nemen. Hierbij moet de nadruk komen te liggen op het sluiten van projectovereenkomsten met marktpartij, zodat ‘dwingend’ kan worden vastgelegd in welk tempo woningen dienen te worden gebouwd.

Reageer op dit artikel