nieuws

SFB ArboDuo is nu een volwaardige arbodienst

bouwbreed Premium

amsterdam – ArboDuo, het dochterbedrijf van de SFB Groep, mag zich nu presenteren als volwaardige arbodienst. Gisteren werd daarvoor het offici-le certificaat voor arbodiensten verkregen van Det Norske Veritas. Tot voor kort was ArboDuo slechts werkzaam als verzuimbegeleider.

Behalve verzuimbegeleiding kan aan bouwbedrijven en andere ondernemingen die risicovolle arbeid kennen, een totaal arbopakket worden aangeboden. Daaronder valt ook de zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn van werknemers.

Tot voor kort mocht ArboDuo slechts het terugdringen van verzuim aanbieden. De overige arbodiensten werden in samenwerking met Arbo Unie door deze laatste uitgevoerd.

De samenwerking is nu echter op gezegd omdat Arboduo nu in staat is zich als volwaardige arbodienst aan de bouwnijverheid te kunnen presenteren.

In de korte tijd dat die ontvlechting bekend is, zijn 5800 van de 10.000 werkgevers in de bouw die de Arbo Unie en ArboDuo gezamenlijk bedienden, overgestapt naar ArboDuo.

Cao-afspraken

Als gecertificeerde onderneming kan ArboDuo ook met de stichting Arbouw contracten afsluiten. Daardoor kan de arbodienst vanaf 1 januari 1999 individuele en periodieke keuringen van bouwpersoneel uitvoeren, zoals eerder werd afgesproken in de bouw-cao.

Een van de voorwaarden die Arbouw hanteert is dat de keuringen in tenminste dertig lokaliteiten, verspreid over het land, moeten kunnen plaatsvinden.

ArboDuo beschikt intussen over veertig vestigingen en komt dus aan deze eis tegemoet.

Bouwbedrijven zal ook worden aangeboden het zogenaamde inloopspreekuur, dat onderdeel uitmaakt van het individu-gerichte pakket preventiezorg, op de bouwplaats of bij de vestiging van de onderneming in te richten.

Reageer op dit artikel