nieuws

Recyclingsysteem voor centrale ventilatoren

bouwbreed

zoetermeer – Er komt op 1 januari een nieuw systeem voor de inzameling en recycling van afgedankte centrale ventilatoren. Die worden gebruikt in gebouwen met meer dan een woning.

Het systeem is opgezet door de Vereniging Fabrikanten van Luchttechnische Apparaten (VLA) en grotendeels gebaseerd op het nationale proefproject ‘Apparetour’ dat tussen september 1995 en juli 1997 werd gehouden in de regio Eindhoven. Volgens de VLA voldoet het systeem aan de in 1999 op te leggen recyclingsverplichting door de overheid.

Elektrische apparaten, waaronder centrale ventilatoren, zijn de laatste jaren opgebouwd uit steeds meer recyclebare onderdelen en materialen.

Tot op heden bestond er echter geen structuur om deze doelstelling te realiseren.

Met het nieuwe systeem dragen de leveranciers van nu ook verantwoordelijkheid voor de laatste levensfase van hun apparaten.

Het systeem is gebaseerd op diverse inzamelstromen, enerzijds via de gemeentelijke reinigingsdiensten en anderzijds via installateurs die oude apparatuur gaan innemen. De producenten zorgen voor inname van alle ingezamelde apparaten bij de winkeliers of de gemeentelijke depots. Vervolgens worden alle apparaten zoveel mogelijk gerecycled. Met name de winning van bruikbare grondstoffen zoals metalen staat hierbij voorop.

Het recyclingsysteem wordt betaald uit een fonds dat onder toezicht zal komen te staan van accountants en de overheid. Dit fonds zal gevoed worden door de verwijderingsbijdragen die vanaf 1 januari 1999 verplicht worden geheven bij de aankoop van nieuwe apparaten. De bijdrage per apparaat zal ongeveer 7,50 gulden zijn.

De VLA verwacht dat per jaar vele duizenden apparaten kunnen worden ingezameld en verwerkt.

Reageer op dit artikel