nieuws

Praten brengt PPS niet verder

bouwbreed

Als het aantal woorden dat de afgelopen vijftien jaar aan publiek-private samenwerking is gewijd, maatgevend zou zijn voor de uitvoering ervan, dan zou heel Nederland inmiddels zijn geasfalteerd. Op lokaal niveau komt het fenomeen wel van de grond. Op rijksniveau daarentegen wil het nog maar niet lukken.

Wie de problemen kent die minister Netelenbos heeft met het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport, zou toch verwachten dat Rijkswaterstaat concrete aanbiedingen voor private inbreng in de aanleg van infrastructuur zou omarmen.

Des te verwonderlijker is het dat tijdens de begin deze week gehouden hoorzitting van het NVWB het tegendeel bleek. Kort door de bocht is de mening van Rijkswaterstaat dat deze dienst zelf alles beter kan, alleen jammer dat er te weinig geld is.

Wat dat betreft zijn nu alle ogen hoopvol gericht op het ministerie van Financien, waar formeel vanaf 1 januari komend jaar een directie PPS zich met deze materie zal bezighouden. Niet dat die directie projecten gaat doen, dat laat zij aan de vakdepartementen over. Maar een smeeroliefunctie van die kant helpt wellicht om daar projecten van de grond te tillen.

Dat heeft minister Zalm tenminste beloofd. Als het aan hem ligt, dan zal een eerste project dan van start moeten gaan.

Wie daar in ieder geval absoluut niet van overtuigd is, is Frans Evers, de directeur van Natuurmonumenten. Die zei dat als je zeker wilt zijn dat er niets van de grond komt, je het zogenoemde kenniscentrum PPS bij Financien moet zetten. Vijfentwintig jaar ambtenaarschap en dan vooral de periode dat hij directeur-generaal Rijksgebouwendienst was, zat achter die opmerking.

Anderen zijn daar minder pessimistisch over, al was de frustratie bij een enkeling die al jaren bezig is projecten van de grond te krijgen, voelbaar.

Er is echter hoop dat PPS voor infrastructuur toch van de grond komt. Netelenbos zelf toont zich er in ieder geval optimistisch over. Na haar gespreksrondes in de regio’s is haar duidelijk geworden dat er de nodige initiatieven liggen die “veelbelovend” zijn.

Daar heeft ze volstrekt gelijk in. Het idee van een consortium met Vermeer, Heijmans, Volker Wessels Stevin en ABN AMRO over de A59 toont dat aan.

Maar wil de eerste spa daadwerkelijk in de grond in gaan, dan is er meer nodig dan obligate teksten van politici. Er is commitment nodig, waarbij de overheid zich ook als een betrouwbare partner gaat opstellen. Dat is alleen al noodzakelijk om het nog steeds wat enge denken op dit gebied in de top van Rijkswaterstaat te doorbreken.

Ferry Heijbrock Redacteur Cobouw

Reageer op dit artikel