nieuws

Pleidooi voor betere verbindingen Nederland-Duitsland

bouwbreed Premium

venlo – De Eindhoven-Venlo-Roermond-Monchengladbach-Krefeld vindt dat veel grensoverschrijdende verbindingen dringend aan verbetering toe zijn. Dat geldt voor het doorgaande wegennet en voor de rail-infrastructuur. Dat bleek op een gezamenlijke bijeenkomst van de vijf steden.

Voor directe verbetering komt de spoorverbinding tussen Eindhoven en Keulen in aanmerking. De belangrijkste ontbrekende schakels in het wegverkeer zijn stukjes autoweg bij Venlo en Roermond die de beide nationale autowegennetten met elkaar moeten verbinden.

In een resolutie aan de regeringen in Bonn en Den Haag dringen de gemeenten er vooral op aan de knelpunten in het railvervoer op te lossen. De stedenrij vormt de verbinding tussen de Randstad en het Duitse Rijn-Ruhrgebied.

Het is dan ook verbazingwekkend dat zowel aan Nederlandse als aan Duitse zijde de landsregeringen weinig aandacht besteden aan de ruimtelijke ordening van de betreffende regio, zo luidt een passage uit de gezamenlijke notitie van de vijf steden. De steden wijzen erop dat een goede railverbinding tussen Eindhoven en Keulen kan functioneren als een zuidelijk bypass van de Betuwelijn.

De regering van Noord-Rijnland-Westfalen hecht daaraan een groot belang, zo verklaarde staatssecretaris Westermann van Economische Zaken en Verkeer van deze deelstaat op de bijeenkomst. Volgens hem is ook de zogenoemde IJzeren Rijn, de spoorwegverbinding vanuit Antwerpen naar het Ruhrgebied van groot belang.

Nederland onderschrijft dat, maar er is in Limburg nog geen overeenstemming bereikt over het trace.

Reageer op dit artikel