nieuws

Planbureau tegen besluit Schiphol-zee Sloop Rijssenhout en parallelle Kaagbaan betere optie

bouwbreed Premium

den haag – Het Centraal Planbureau waarschuwt tegen een te snel besluit over een vliegveld in de Noordzee. Aanleg van een parallelle Kaagbaan en sloop van Rijssenhout geven de huidige luchthaven Schiphol genoeg lucht om door te groeien. Ook het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene (RIVM) is het daarmee eens.

In het rapport ‘Luchtvaartgroei binnen milieurandvoorwaarden’ rekent het CPB voor dat het huidige Schiphol inclusief vijfde baan fysiek in staat is om zo’n 600.000 vliegbewegingen aan te kunnen. Wordt rekening gehouden met milieu-eisen, dan daalt dat aantal tot ongeveer een half miljoen.

Wordt een parallelle Kaagbaan aangelegd, dan zijn 600.000 vliegbewegingen mogelijk binnen de bestaande geluidsruimte. De kosten daarvoor zijn niet hoog, circa 600 miljoen gulden. Daarbij komen nog wat ruimtelijke inapssingskosten, waaronder de kosten van de sloop van een beperkt aantal woningen.

Voor de jaren na 2010 ziet het CPB dan mogelijkheden voor een verdere doorgroei. Dat is dan te danken aan technologsiche ontwikkelingen in de vliegtuigindustrie en zogenoemde TOM’s (technisch-operationele maatregelen, andere aanvliegroutes en dergelijke).

Woningbouwstop

Het Planbureau stelt wel enkele voorwaarden aan verdere groei op de huidige locatie. Een eerste vereiste is dat er geen woningen binnen de 35 kosteneenheden (Ke)-zone. “Doorgroei zal in alle gevallen ernstig worden belemmerd indien enkele duizenden woningen in het gebied worden bijgebouwd”, waarschuwt het CPB.

Als tweede stap ziet het Planbureau de sloop van (een deel van) Rijssenhout. Deze plaats vormt de bottleneck voor de parallelle Kaagbaan. Met de sloop van 1600 woningen ter plaatse neemt de fysieke capaciteit van de tweede Kaagbaan belangrijk toe.

Om een verdere groei na 2010 mogelijk te maken moeten er nog meer woningen worden gesloopt. Onder het motto “een alternatief voor verplaatsen van vliegverkeer naar dunbevolkte gebied, is het verplaatsen van woningen naar gebieden met minder hinder van vliegverkeer”, stelt het CPB voor om een fonds in te stellen voor vrijwillige uitkoop van woningen in vooraf bepaalde ernstige hindergebieden.

Daardoor zouden vanaf het jaar 2000 jaarlijks 200 woningen gesloopt kunnen worden. Dat betekent in 20 jaar 4000 woningen. Uitgaande van een redelijk royale uitkoopregeling en kwalitatief goed omgevingsherstel rekent het CPB daarbij op een half miljoen per woningen. In 20 jaar tijd zal de regeling dus twee miljard kosten, aanzienlijk minder dan een vliegveld in zee.

Hoewel het CPB vindt dat er een beter inzicht in kosten en baten moet komen, vindt het dat Schiphol eventueel met kleine overloopluchthaven ook na 2010 een serieuze optie is. Dat houdt in dat er niet te snel besloten moet worden voor verplaatsing van Schiphol.

Ontegenzeggenlijk zijn daar voordelen aan verbonden, zoals snellere hindervermindering rond Schiphol. Maar er zijn ook nadelen. Zo betekent een snelle maar verkeerde beslissing enorme financiele verliezen. Een juiste strategische beslissing maar te vroeg betekent groot renteverlies. De kans daarop acht het CPB aanwezig gezien onn zekerheden over onder meer de groei van de luchtvaart op Schiphol. Die is de afgelopen met tien procent gegroeid, ongeveer het dubbele van andere grote vliegvelden in Europa.

Reageer op dit artikel