nieuws

Opmerkelijke ruzie over potje voor infrastructuur

bouwbreed Premium

Moet het potje van ongeveer twee miljard gulden voor inpassing van infrastructuur daadwerkelijk voor dat doel worden gebruikt, of moet het afgelopen zijn met franje en moeten de guldens gewoon in asfalt worden geinvesteerd. Over die vraag ontstond tijdens de behandeling van de begroting van Verkeer en Waterstaat een interessante ruzie tussen de coalitiepartijen PvdA en VVD.

Het liberale Kamerlid Hofstra maakte duidelijk dat hij het door Paars II ingestelde potje al weer wil opheffen, nu er een schreeuwende behoefte is aan miljarden om aan de infrastructuurwensen van de regio’s tegemoet te kunnen komen. Hij gebruikt het geld liever voor wegen. Die moeten aan de wettelijke eisen voldoen, als het bij voorbeeld gaat om het veroorzaken van geluidsoverlast, maar niet meer dan dat, zo vindt hij.

PvdA-Kamerlid Van Gijzel stond bij de interruptiemicrofoon te wapperen met het regeerakkoord. Of Hofstra daarmee wellicht wilde breken. Dan moest hij dat maar eens duidelijk zeggen, brieste hij.

Hofstra hield zich vervolgens op de vlakte en mopperde wat over de ingewikkelde regelgeving in Nederland. Zo wil hij best de tunnel in de HSL Zuid onder het groene hart honderden miljoenen goedkoper maken, maar dat kan niet zomaar omdat dan de planologische kernbeslissing moet worden aangepast.

Het is duidelijk, de VVD vindt franje overbodig en ziet het liefst zo veel mogelijk stroken asfalt, waarop daadwerkelijk kan worden gereden. Toch begeeft de liberaal zich daarmee op glad ijs. Om maatschappelijk draagvlak te creeren voor grote infrastructurele werken, kan de overheid niet anders dan omwonenden een goede inpassing garanderen. Tijdens inspraakprocedures is dat het punt waarom het draait.

Juist omdat de kosten van de projecten gaandeweg altijd oplopen bleek in de praktijk dat er meestal uiteindelijk te weinig geld was voor een echt goede inpassing. Dus werd bij de onderhandeling over het regeerakkoord vastgelegd dat daarvoor een speciale pot zou komen.

Opmerkelijk is dat ook het CDA inmiddels morrelt aan de voorziening voor inpassing van infrastructuur. Die partij vreest dat goede inpassingsmaatregelen achterwege blijven als de bodem van het potje in zicht is. Daarom pleitte CDA-Kamerlid Reitsma ervoor de extra kosten gewoon te ramen en in de begroting van het betreffende project op te nemen.

Je zult maar minister van Verkeer zijn en iets met deze beide meningen moeten doen.

Dat is onmogelijk en ook onwenselijk. De VVD heeft erbij gezeten toen het regeerakkoord werd opgesteld. Hofstra weet dat de oude methode van ramen van meerkosten, zoals nu het CDA weer voorstaat, niet werkt. Alleen als je ervoor kiest om niets meer aan extra maatregelen te treffen is het afschaffen van het potje een optie.

Het lijkt erop dat de VVD tot alles bereid is om de financiele gaten te dichten, die de liberale minister Jorritsma liet vallen toen zij over verkeer ging. Het is prima als de fractie in de maag zit met de ongedekte toezeggingen, maar onverantwoordelijk om het leefmilieu daarvan de dupe te laten worden.

Dat is op zijn zachtst gezegd ook vreemd in een tijd waarin juist serieus wordt nagedacht over de vraag, hoe het mogelijk is de beperkte ruimte in Nederland leefbaar te houden.

Reageer op dit artikel