nieuws

Noordtak leidt tot gedraai VVD

bouwbreed Premium

De snelle aanleg van de Noordtak van de Betuweroute is een stuk onzekerder geworden als gevolg van een opmerkelijke ommezwaai van de VVD. Had Kamerlid Blaauw van deze partij tijdens het actualiteitenprogramma Netwerk nog dreigend geroepen dat de aanleg van de omstreden Betuwelijn alleen doorgang kan vinden als tegelijkertijd ook de Noordtak wordt ontwikkeld, van dat geluid was deze week tijdens het overleg van de vaste Kamercommissie voor Verkeer niets meer terug te horen.

VVD-Kamerlid Verbugt legde omslachtig uit dat het onmogelijk is nu een standpunt in te nemen over de Noordtak. Er is immers nog geen duidelijkheid over tracC, milieueffecten en de kosten. – Daar kunnen we dus niet op vooruitlopen – , betoogde Verbugt tot verdriet van de oppositie.

Hoe de fracties van CDA, SP en Groen-Links ook probeerden Verbugt tot steviger uitspraken te brengen, het lukte niet. Het Kamerlid deed net alsof ze de uitspraken van haar collega Blaauw, voorzitter van de commissie, nooit had gehoord. En Blaauw zelf deed er ook het zwijgen toe.

Een snelle aanleg van de Noordtak is van groot belang omdat de bestaande spoorlijn richting Duitsland door veel bebouwde kommen gaat en maar een geringe capaciteit heeft. Er is ruimte voor maximaal dertig goederentreinen per etmaal terwijl dat er volgens de plannen voor de Betuweroute 110 moeten worden. Het is begrijpelijk dat Gelderland zich ernstig zorgen maakt over het re-le risico dat de nieuwe Noordtak – om de dorpen en steden heen – pas ver na 2005 gereed zal zijn.

De hoop van Gelderland was dan ook in belangrijke mate op de VVD gericht. Na de uitlatingen van Blaauw was de verwachting dat deze partij de discussie over de Betuweroute zou benutten om tegelijkertijd de Noordtak binnen te slepen. Kennelijk is de partij op andere gedachten gekomen vanwege de waarschijnlijk zeer hoge kosten (raming tussen drie en vijf miljard gulden) en de discussie over toezeggingen aan regio – s die niet kunnen worden nagekomen.

Zo – n ommezwaai moet op zich mogelijk zijn. Het was echter des te opvallender hoe nu juist de VVD zich op de vlakte hield over de noordoostelijke aansluiting, terwijl alle andere partijen daar duidelijk hun bezorgdheid over uitspraken en in feite betoogden dat de Betuweroute en de Noordtak niet los van elkaar kunnen worden gezien.

Om die reden drong PvdA-Kamerlid Feenstra bij minister Netelenbos aan op snel overleg met de provincie Gelderland, met de bedoeling alternatieve middelen te vinden voor de financiering van de aansluiting. Hij maakt zich oprecht zorgen over de afwikkeling van het goederentreinverkeer. Vooral omdat de huidige milieuwetgeving volgens hem niet toereikend is om zwaar treinverkeer van de bestaande lijn te weren. Gevolg zal dan onherroepelijk zijn, dat de aanwonenden – s nachts uit hun bedden trillen.

De Noordtak moet er zo snel mogelijk komen vindt Feenstra. Daarom moet de minister snel naar Gelderland afreizen om de mogelijkheden af te tasten. Ook VVD-Kamerlid Verbugt ging wel mee in dat verzoek, maar bleef benadrukken dat de aanleg van de Noordtak voor de VVD geen vaststaand feit is.

Mogelijk is het Kamerlid geschrokken van de zware druk die de Betuweroute de komende jaren toch al heeft op het totale budget voor infrastructuur. Dat terwijl vanwege de lagere olieprijzen met zorg wordt gekeken naar de aardgasbaten. Het Fonds voor de Economische Structuurversterkingen (FES) waaruit veel infrastructuur wordt betaald, wordt met deze baten grotendeels gevuld.

Nu al kiezen voor de Noordtak kan dus tot gevolg hebben dat gedurende enkele jaren niets anders meer kan gebeuren op het gebied van infrastructuur dan de aanleg van de megaprojecten Betuweroute met Noordtak en HSL Zuid.

De VVD mag daar bezorgd over zijn, toch mag de partij niet weglopen voor haar verantwoordelijkheid.

Kiezen voor de Betuweroute is, zo stelden de meeste fracties, ook kiezen voor de Noordtak. Daar is gezien de beperkte mogelijkheden op het bestaande spoor en de te verwachten overlast voor de omwonenden, geen ontkomen aan.

Reageer op dit artikel