nieuws

Netelenbos geeft toe dat niets is besloten over groei van Schiphol

bouwbreed Premium

den haag – Minister Netelenbos van Verkeer heeft gistermiddag toegegeven dat over de uitbreiding van Schiphol nog geen officieel kabinetsbesluit is genomen. Ze deed dit nadat ze op de vingers was getikt door haar partijgenoot en collega-minister Pronk (milieu).

Nadat Netelenbos maandagavond na een speciaal kabinetsberaad in het Catshuis had verklaard dat besloten was dat Schiphol kan doorgroeien tot 600.000 vliegbewegingen en 80 miljoen passagiers per dag, bestreed Pronk dit gistermiddag in het Radio 1 Journaal. Hij noemde het – niet zo – n concrete weergave van de brainstormsessies – .

Netelenbos gaf gistermiddag in de wandelgangen van de Tweede Kamer toe dat in het Catshuis alleen – piketpaaltjes zijn geslagen – maar dat nog geen besluit is genomen. Het kabinet is het volgens de bewindsvrouw eens over condities die moeten worden opgenomen in de Planologische Kern Beslissing (PKB). Voorwaarde voor de groei van Schiphol is dat milieugrenzen niet mogen worden overschreden. Die worden van te voren vastgelegd. Op 18 december praat het kabinet verder over Schiphol en wordt ook gediscussieerd over een tweede luchthaven voor de toekomst. Netelenbos benadrukte gistermiddag dat ook daarover nog geen enkele beslissing is genomen.

De botsing tussen de twee PvdA-ministers leidde gistermiddag tot vragen van CDA-Kamerlid Reitsma. Tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer eiste hij in een brief van minister Netelenbos duidelijkheid over wat maandagavond nu wel en wat niet is afgesproken in het Catshuis.

Eerder op de dag had de VVD zich zeer ingenomen getoond met het door Netelenbos bekendgemaakte kabinetsstandpunt. VVD-Kamerlid Te Veldhuis prees de bewindsvrouw omstandig – om haar moed – .

Overvallen

De milieuorganisaties daarentegen voelden zich, net als de oppositionele Kamerfractie van GroenLinks, – finaal overvallen – door het nieuws uit het kabinet. Milieudefensie en de Stichting Natuur en Milieu besloten het overleg met Netelenbos over milieugrenzen van Schiphol voorlopig af te blazen. Ze waren – razend en pijnlijk verrast over deze gang van zaken – . Vandaag zouden de milieuorganisaties over Schiphol van gedachten wisselen met de minister van Verkeer en Waterstaat.

Banenstelsel

Volgens Netelenbos maakt uitbreiding van Schiphol – een herziening nodig van het huidige banenstelsel – van de luchthaven. De voorgenomen vijfde baan moet er volgens haar snel komen en ook een tweede Kaagbaan behoort tot de mogelijkheden, zo liet zij weten. De bewindsvrouw verwacht dat de luchtvaartsector zelf ook een forse inspanning levert om groei mogelijk te maken, onder meer door alleen vliegtuigen die relatief weinig herrie maken toe te laten op Schiphol.

Het oude groeibesluit van Schiphol voorzag in maximaal 44 miljoen passagiers per jaar. Onlangs bleek dat besluit uit 1995 gebaseerd op volstrekt verkeerde aannames. De vorige minister van Verkeer, Jorritsma, was de architect van die beslissing.

– We willen nu verder groeien om ons aandeel in de internationale luchtvaart te behouden – , stelde Netelenbos. Eerder al besloot het kabinet dat Schiphol tot 2003 mag groeien tot jaarlijks 460.000 vluchten. Meer vliegtuigen betekent volgens de minister niet dat de veiligheid in het geding komt. Zij wees er gistermiddag op dat de technische mogelijkheden zijn toegenomen en kondigde aan dat veiligheid de hoogste prioriteit krijgt.

PvdA-Kamerlid Van Gijzel vindt dat goed gekeken moeten worden – of Schiphol binnen de huidige milieugrenzen zo kan groeien als Netelenbos heeft aangekondigd – .

VVD-Kamerlid Te Veldhuis noemde het verhaal van de verkeersminister – precies in lijn met wat de VVD de afgelopen jaren steeds heeft bepleit – . – Wij zijn blij dat Nederland meegaat in de vaart der volkeren. Doorgroeien op Schiphol is relatief goedkoop en er heeft geen kapitaalvernietiging plaats, doordat de bestaande infrastructuur dienst blijft doen – . D66 vindt de cijfers die minister Netelenbos na overleg op het Catshuis noemde, vrij realistisch. De partij is druk doende een standpunt te formuleren over de luchtvaart. Dat is begin december te verwachten, zei D66-woordvoerder Van Walsem.

Reageer op dit artikel