nieuws

Lubbers pleit weer voor alternatief Betuwelijn

bouwbreed

utrecht – Hollandia-commissaris Rob Lubbers roept de politiek opnieuw op af te zien van de aanleg van de Betuwelijn. In plaats daarvan kan voor zo’n vijf miljard gulden Combi-road worden toegepast. Met als voordeel dat dit systeem ook over korte afstanden te gebruiken is.

Het concept van Lubbers gaat uit van onbemande elektrische trekkers die containers direct vanaf de terminal vervoeren naar overslagcentra in Gorkum of Valburg. Vandaar kunnen ze dan per spoor of per auto verder worden vervoerd. Op die manier houdt Nederland dan toch aansluitingen op het Europese spoorwegnet.

Volgens Lubbers is de aanleg van de 9,35 miljard gulden kostende Betuwelijn niet van deze tijd. Vervoer per spoor loont pas bij afstanden van meer dan vijfhonderd kilometer. Dit betekent dat de lijn alleen goed is voor transitoverkeer.

Het Combi-road-systeem daarentegen is al rendabel bij korte afstanden. In Lubbers’ visie kan het alternatief van de Betuwelijn op termijn worden uitgebouwd tot een landelijk netwerk naar stedelijke distributiecentra. Dat kan in potentie veel vervoer over de weg vervangen.

In het geval van de Betuwelijn gaat het om de aanleg van een dubbele, extra rijbaan van beton langs de A15, waarover met een snelheid van veertig kilometer per uur de computergestuurde wagens rijden. Met het systeem wordt al sinds 1994 met overheidssubsidie geexperimenteerd. Behalve de prijs maakt dit drastische ingrepen in het landschap overbodig.

Medio november vorig jaar heeft Lubbers zijn plan al aan toenmalig verkeersminister Jorritsma gepresenteerd. Zij vond dat een ‘interessante gedachte’ maar niet geschikt als vervanging van de Betuwelijn. Op dat moment werd zijn idee ook nog niet gesteund door Combi-road zelf, een samenwerking van onder meer Holec, Hollandia Kloos en Terberg.

Volgens Lubbers staat Combi-road nu wel achter het plan. Ook grote verladers als Albert Heijn, Heineken en Philips zouden belangstelling tonen.

Reageer op dit artikel