nieuws

Kamer steunt plan voor Betuweroute Aanbesteding resterend deel spoorlijn kan volgend jaar beginnen

bouwbreed Premium

den haag – Niets lijkt de aanbesteding van de tweede fase van de Betuweroute (Kijfhoek-Duitse grens) meer in de weg te staan, nu een ruime Kamer-meerderheid zich heeft uitgesproken voor de aanleg. PvdA, VVD, D66 en GPV steunden gisteren in de vaste Kamercommissie voor verkeer het standpunt van minister Netelenbos, dat de omstreden goederenlijn moet worden gebouwd en in 2005 gereed moet zijn.

Het project kost, inclusief de Havenspoorlijn die nu al wordt aangelegd, 9,35 miljard gulden. De kunstwerken in de tweede fase zijn al aanbesteed. Op de rest van de plannen kunnen aannemers volgend jaar inschrijven.

PvdA-Kamerlid Feenstra en zijn D66-collega Giskes willen nog wel een discussie aangaan met de acht hoogleraren, die in een brief de rentabiliteit van de Betuwelijn hebben aangevochten en hebben aangedrongen op het niet laten doorgaan van de tweede fase. Duidelijk werd echter dat zij niet verwachten te stuiten op nieuwe feiten, die alsnog een heroverweging van het Kamerbesluit uit 1995 over de spoorlijn nodig maken. Feenstra: – Ik heb in de brief en de publiciteit niets nieuws kunnen ontdekken. Maar we kunnen er niet omheen dat sprake is van een maatschappelijke discussie. Die kunnen we niet negeren – . Het CDA dient volgende week bij de behandeling van de begroting voor Verkeer en Waterstaat een motie in, als er dan geen particuliere kandidaat is voor de exploitatie van de lijn. Dit bedrijf moet 1,6 miljard gulden in het project investeren. Minister Netelenbos wil volgend jaar met voorstellen komen voor een constructie voor publiek-private samenwerking en desnoods zelf een exploitatiemaatschappij opzetten als het bedrijfsleven niet toehapt.

Het is uitgesloten dat Netelenbos binnen een week aan de eis van het CDA tegemoet komt. De minister kreeg gisteren geen eens tijd de vragen te beantwoorden die in het debat werden gesteld. Alle fracties gingen zo ver over hun spreektijd heen dat na de afgesproken drie uur vergadertijd alleen de eerste termijn van de Kamerleden was afgerond. Daarom gaat het overleg op 10 december verder.

Het CDA, bij vorige debatten over de Betuweroute altijd voor aanleg van de spoorlijn, vindt dat het kabinet laks is omgegaan met het betrekken van een private partner bij het project.

– Wat ons betreft is de maat nu vol. De private financiering wordt steeds verder naar voren geschoven. Wij willen nu garanties. Die willen we ook over de aanleg van de noordtak en de aansluiting op het Duitse spoor. Komt die duidelijkheid er niet, dan willen we geen nieuwe verplichtingen meer aangaan voor de Betuweroute – – , aldus Kamerlid Leers.

Over de aanleg van de Noordtak, waarvan de kosten worden begroot op drie tot vijf miljard gulden, kwamen veel meer vragen. De regeringsfracties PvdA, VVD en D66 vinden dat minister Netelenbos zo snel mogelijk in overleg moet gaan met de provincie Gelderland, om te bezien of de lijn door middel van bij voorbeeld voorfinanciering, eerder kan worden aangelegd en gelijktijdig met de Betuweroute kan worden voltooid.

Daardoor wordt voorkomen dat veel zware goederentreinen over bestaand spoor door de bebouwde kommen van een groot aantal plaatsen moet.

GroenLinks-Kamerlid Van der Steenhoven vindt dat de cijfermatige onderbouwing van het miljardenproject opnieuw moet worden doorgelicht. Hij verklaarde zich tegen de aanleg van de spoorlijn, maar is wel bereid die mening te herzien als de extra toets voordelig uitvalt voor de plannen van het kabinet.

Gezien de meerderheid die er nu al is voor de Betuweroute, lijkt het uitgesloten dat Netelenbos aan het verzoek zal voldoen.

De minister reageerde bij interruptie ge5rriteerd op de bijdrage van GroenLinks, omdat Van der Steenhoven voorbij ging aan het milieuaspect van de Betuweroute. – U eist van mij altijd aanpassingen in het belang van het milieu. Nu doe ik op dat gebied eens iets goeds en nu hoor ik u daar niet over. –

Reageer op dit artikel