nieuws

Kabinet moet eerst grenzen groei Schiphol vastleggen

bouwbreed

Schiphol mag fors groeien, of er nu wel of geen besluit is genomen door het kabinet. Die conclusie kan worden getrokken nadat in Den Haag de eerste stofwolken zijn opgetrokken die ontstonden door een woordenwisseling tussen de PvdA-ministers Netelenbos (Verkeer) en Pronk (Milieu). Het welles-nietes-spelletje tussen de twee bewindslieden ging slechts over de vraag of maandag tijdens het speciale kabinetsberaad in het Catshuis nu wel of geen officieel kabinetsbesluit was gevallen.

“Nee”, zei Pronk nadat Netelenbos de avond tevoren omstandig had uitgelegd dat tijdens de brainstormsessie met de benen op tafel was besloten dat Schiphol mag doorgroeien tot 600.000 vluchten en 80 miljoen passagiers per jaar.

“Hij heeft gelijk”, reageerde Netelenbos uiteindelijk in de wandelgangen van de Tweede Kamer. Er is geen besluit gevallen, maar er zijn wel piketpaaltjes geslagen.

Uit het laatste kan worden opgemaakt dat de standpunten zijn verkend en de koppen geteld. Schiphol mag dus doorgroeien, zij het dat het moet voldoen aan van te voren opgestelde milieuvoorwaarden.

Op zich is het een goede zaak dat na jaren van discussie en gegoochel met cijfers nu eindelijk duidelijkheid lijkt te komen over de toekomst van de luchtvaart in Nederland. Te lang hebben partijen lopen kibbelen over de uitleg van cijfermateriaal en de consequenties van die omstreden getallen voor het milieu.

Het was daarom goed dat minister Netelenbos schoon schip wilde maken, kort nadat ze aantrad als minister van Verkeer en Waterstaat. Met het bestaande cijferwerk kon zij immers niet uit de voeten.

Des te betreurenswaardiger is het dat de nieuwe, heldere koers nu weer wordt gepresenteerd in een sfeer van ruzie.

Netelenbos had er verstandiger aan gedaan na het kabinetsberaad van maandag iets meer slagen om de arm te houden en zo te voorkomen dat ze collega-ministers voor het hoofd stootte. Haar partijgenoot Pronk is immers verantwoordelijk voor milieu. En van de kant van de milieubeweging bestaat er, zoals te verwachten was, weinig begrip voor de piketpaaltjes van het kabinet.

Te zeer ligt volgens de milieubeweging de nadruk op de groei en te weinig op milieumaatregelen. Bestreden wordt dat het mogelijk zou zijn 600.000 vliegbewegingen te maken binnen aanvaardbare milieugrenzen.

Om die reden willen betrokken organisaties als Milieudefensie en Natuur en Milieu voorlopig ook niet meer meepraten over de normen waaraan Schiphol dient te voldoen.

De angst van de milieubeweging is begrijpelijk. Schiphol zal volgens het kabinet moeten functioneren, net als elk ander bedrijf. Bij overtreding van de milieuvergunning moet de overheid ingrijpen. Daar ligt nu juist de pijn. De overheid heeft zich tot nu toe uitermate laks opgesteld als het ging om overtreding van milieunormen door de luchtvaart.

Alleen als de controlerende instanties adequaat gaan optreden kan het echt iets worden met de piketpaaltjes van het kabinet. Paars II wordt uitermate ongeloofwaardig als het de luchtvaart zomaar laat groeien, zonder echte, keiharde voorwaarden.

Minister Netelenbos had er dan ook beter aan gedaan de presentatie van de imposante groeicijfers uit te stellen tot na het definitieve besluit in december. De nadruk moet dan liggen op de milieurandvoorwaarden, en minder op het aantal vluchten en passagiers.

Want als de overheid het spel correct speelt, krijgt Schiphol die voorwaarden gewoon opgelegd en moet de luchthaven zich er aan houden. Misschien is het dan wel mogelijk tot 600.000 vluchten per jaar te komen, maar dan kan dat alleen met de modernste, minder geluid producerende vliegtuigen en forse investeringen in een ander banenstelsel.

Een verzoenend gesprek met de milieubeweging lijkt op zijn plaats en noodzakelijk om het vertrouwen te herstellen. Organisaties als Milieudefensie en Natuur en Milieu moeten wel degelijk kunnen meepraten over die belangrijke randvoorwaarden. Alleen op die manier kan daarvoor draagvlak worden gecreeerd.

Het is nu aan het kabinet om op 18 december eindelijk eens de kans te grijpen de Schipholplannen op een fatsoenlijke manier te presenteren.

Reageer op dit artikel