nieuws

Hiaten in relatie onderwijs en bouw

bouwbreed Premium

den haag- Het gaat niet goed met de relatie onderwijs en bouw. De opleidingen zijn onvoldoende afgestemd op de praktijk, vanwege het moeizame overleg tussen opleiders en bouwers. Dat zegt J. Leertouwer, voorzitter van de Centrale directie van het Deltioncollege in Zwolle, in – Kobulletin – .

De uitgave kwam in een extra editie uit vanwege het zestigjarig jubileum van de Stichting Kader- en Onder-nemersopleiding Bouwbedrijf (KOB).

De slechte afstemming tussen onderwijs en bouw heeft volgens Leertouwer tot gevolg – dat de huidige opleidingsprogramma – s uit compromissen bestaan: de schoolverlater bezit bepaalde startkwalificaties, maar kan zeker niet meteen aan alle eisen voldoen. – Hij vindt ook dat de bedrijfstak zelf meer moet doen om personeel te stimuleren opleidingen te volgen. – Het is toch droevig te constateren dat de opleidingsbereidheid onder schoolverlaters 84 procent is en dat dit in het bedrijfsleven binnen drie jaar daalt tot 14 procent. –

Ook J. van Dijk, bestuurslid AVBB en NVOB, is ontevreden over het beroepsonderwijs. Hij vindt dat er te veel aandacht wordt besteed aan dingen die in de bouwpraktijk relatief onbelangrijk zijn. Als voorbeelden noemt hij duurzaam bouwen, milieu op de bouwplaats en arbo-omstandigheden. – Natuurlijk is dat voor toekomstige bouwers ook van belang, maar ze hoeven niet te worden opgeleid tot specialisten op dat gebied. In de praktijk kunnen ze zich hierover laten adviseren door deskundigen. –

J. Werner van Volker Stevin Speurwerk en Ontwikkeling, pleit ervoor dat MBO- en HBO-opleidingen beter afstemmen op eisen die aan de bouwplaatsmanager worden gesteld. Hij constateert dat het erg moeilijk is personeel te vinden voor kaderfuncties, omdat de opleiding niet aansluit op de eisen van de bouwpraktijk. – In het reguliere middelbaar beroepsonderwijs kan en mag er nog weinig aandacht aan managementtaken worden besteed, omdat de nadruk daar op de vakspecialistische kwaliteiten behoort te liggen. Maar de startende MBO-er kan deze managementvaardigheden via bijscholing leren en op die manier doorgroeien in de functie van bouwplaatsmanager. –

Reageer op dit artikel