nieuws

‘Goede dingen Meerhoven sneeuwen onder’ Wethouder ergert zich aan teneur van publiciteitsgolf

bouwbreed Premium

eindhoven – Frans Backhuijs, als wethouder verantwoordelijk voor de Vinex-locatie Meerhoven, heeft drukke tijden achter de rug. Dagelijks hingen er bij hem journalisten aan de telefoon met de vraag of het klopt dat er straks vogels worden afgeschoten als ze een gevaar voor de luchthaven opleveren. “En dan blijkt het toch heel moeilijk om dat beeld om te zetten. Maar ik heb nog geen bouwer op de stoep gehad die als gevolg van de publiciteit Meerhoven niet meer ziet zitten… en dat zegt toch ook wat.”

Meerhoven staat op de landelijke kaart. Dat is een ding dat zeker is. De Vinex-locatie heeft in de afgelopen twee weken zo’n beetje alle kranten wel gehaald. Alleen de teneur van de berichtgeving is nu niet direct die geweest die de gemeente en het projectbureau voor ogen heeft staan. Onderwerp van de publicaties: de gevolgen van de aanleg van de 40 hectare grote waterplas voor de vogels. Die zouden wel eens het loodje moeten leggen als zij zich teveel bij de plas gaan ophouden. De gevleugelde vrienden leveren namelijk een direct gevaar voor het vliegverkeer.

“Maar in het plan voor de waterplas worden enorm veel maatregelen genomen om de komst van bepaalde type vogels zo veel mogelijk tegen te gaan. Het is bijna een wetenschappelijke benadering van de aanleg van die plas. Mocht ondanks al die maatregelen de plas toch nog bepaalde vogels aantrekken dan worden die afgeschoten.”

Het is het verhaal dat de VVD-wethouder de afgelopen weken bijna uit ten treuren heeft afgedraaid. Slechts de laatste zin is blijven hangen en vervolgens breed uitgemeten. Overigens niet in de laatste plaats gevoed door de Brabantse Milieu Federatie (BMF) die van begin af aan niets in de plas heeft gezien. De milieuorganisatie vreest vooral verdroging in het gebied als gevolg van wijzigingen in de grondwaterstand. “Een vrees waarover wij met de BMF geruime tijd rond de tafel hebben gezeten. Wij hebben, zo vinden wij, alle mogelijke voorzorgsmaatregelen genomen om verdroging te voorkomen. Ook de vogelproblematiek is al drie jaar onderwerp van studie. Juist in een situatie waarin voor toekomstige problemen oplossingen zijn gevonden, wordt door de milieuverenigingen in de publiciteit het accent op de problemen gelegd in plaats van op de oplossing”, aldus Backhuijs. Hij zegt zich daar ook flink aan te hebben geergerd: “Ik verwijt het de BMF dat zij een klein aspect eruit hebben gepikt en dat op deze wijze naar buiten uitdragen.”

De publiciteitsgolf is in zijn visie ook het gevolg van een samenloop van activiteiten zoals de besluitvorming over het vogelcontract met Defensie en de ter visie legging van het goedgekeurde bestemmingsplan.

“Daar komt dan de landelijke discussie rond Schiphol nog eens bij. En hoewel de situatie totaal niet vergelijkbaar is, worden er toch parallellen getrokken tussen de nationale luchthaven en Eindhoven Airport. In beide gevallen zijn er woningen in het gedrang. Het grote verschil met Schiphol is dat de woningen daar binnen de geluidsnormen liggen en in Meerhoven de huizen ver buiten de geluidscontouren komen.”

Vragen

In de publiciteit zijn de milieuvriendelijke aspecten van Meerhoven in de ogen van Backhuijs behoorlijk ondergesneeuwd. “Nergens heb ik gelezen dat Meerhoven straks tot de top tien van meest milieuvriendelijke woonwijken behoort. Dat weet ook de milieuorganisatie wel, maar daar hoor je ze niet over.”

Wellicht hebben zij een betere PR? Backhuijs: “Misschien gaat het er inderdaad ook wel om hoe je het verhaal vertelt.”

Om dat in de toekomt beter te doen worden door de gemeente alle mogelijke vragen met antwoorden over Meerhoven op papier gezet. “Hierdoor moeten we beter beslagen ten ijs komen als er zich weer iets voordoet wat veel media-aandacht trekt.”

Pioniers

Niet bekend

Nee, Backhuijs zet zijn kaarten liever op de aanstaande bewoners van Meerhoven. “Zij moeten straks het levende bewijs zijn dat Meerhoven een fantastische woonwijk gaat worden.” De wethouder roemt het enthousiasme van deze pioniers. “Vorige week was er een bijeenkomst van de nieuwe bewoners en er is met geen woord over de negatieve publiciteit gerept. Dat zegt toch wel wat.”

Zijn innemende glimlach verdwijnt echter als hij herinnerd wordt aan het feit dat daags na die o zo gezellige avond de bewoner/kopersvereniging in oprichting een persbericht de wereld in faxt waarin zij zich zorgen maken over mogelijke verkeersoverlast. In dat persbericht zeggen de toekomstige bewoners meer overlast te verwachten van een aan te leggen ontsluitingsweg dan van het vliegverkeer op Eindhoven Airport. Backhuijs: “Het is wrang dat ze direct de publiciteit zoeken. Niet nodig ook. Vooral niet om ook het vliegveld erbij te betrekken. Hoewel ze daar niet veel overlast van verwachten. Dus dat is eigenlijk wel weer positief!”

Frans Backhuijs over de eenzijdige berichtgeving: “Nergens heb ik gelezen dat Meerhoven straks tot de top tien van meest milieuvriendelijke woonwijken behoort.” Foto: Bert Jansen

Bouwkavel 28

“We zijn het afgelopen weekeinde op de bouwplaats geweest. Het was er nat, nat en nog een nat. Met laarzen moesten we door de blubber. Maar”, voegt Ingrid Steger er enthousiast aan toe, “het huis schiet op. Ze zijn volop bezig met de binnenmuren.”

Onlangs zijn Bart en Ingrid dan eindelijk bij de notaris geweest. Het huis en de hypotheek zijn getransporteerd. “Het huis is nu echt van ons.”

Voor de badkamer hebben ze tegels en sanitair uitgezocht en deze week gaan ze voor een keuken er op uit. “Daar willen we echt iets van maken en zijn ook van plan er flink wat geld voor uit te trekken.”

Het tweetal heeft inmiddels ook de eerste kopersbijeenkomst achter de rug. De door ING Vastgoed in het Evaluon op touw gezette samenkomst, heeft een goede indruk bij Bart en Ingrid achtergelaten. “Het was hartstikke gezellig, en er is die avond ook een kopersvereniging opgericht.” Tijdens de kopersbijeenkomst kregen de nieuwkomers op Meerhoven te horen dat de bouw meer dan voorspoedig vordert. “We moeten de winter natuurlijk nog door maar Hurks hoopt de huizen in april mei al op te leveren. En dat is eigenlijk best wel snel.”

In Bouwkavel 28 volgen we de lotgevallen van Bart van Schijndel en Ingrid Steger. Het tweetal heeft een twee-onder-een-kapper op Meerhoven gekocht. Het huis wordt gebouwd door Hurks Bouwbedrijf.

Reageer op dit artikel