nieuws

Dakendag

bouwbreed

Op het congres – De nationale dakendag – op 12 november jongstleden hield prof.ir. F. Seyffert, hoogleraar faculteit Bouwkunde van de TU te Delft, een voordracht.

De stelling van zijn lezing dat – platte daken verboden zouden moeten worden – , was intrigerend genoeg. Ik verwachte dan ook een deskundig onderbouwde visie waarom platte daken dit lot zouden moeten ondergaan.

Helaas, geen enkel steekhoudend argument werd aangevoerd. Van opbouwende aanbevelingen was evenmin sprake.

Nog erger, de – oplossing – die werd aangedragen om de gevolgschade van falende platte daken te beperken, namelijk het toepassen van een kouddak constructie, was zeer ondoordacht en allang achterhaald.

Juist dit laatste type dak heeft door zijn onvoorspelbare karakter en moeilijke praktische uitvoerbaarheid bewezen vaak niet goed te functioneren. Daardoor heeft het een grote bijdrage geleverd aan de, overigens ongenuanceerde, negatieve beoordeling van het platte dak.

Als Dak/Informatie- en Adviescentrum hebben wij, ondersteund vanuit onder meer onze praktijkervaring, veelvuldig projectgerichte adviezen en oplossingen verstrekt.

Daarnaast hebben wij in de afgelopen jaren enkele duizenden belangstellenden, waaronder veel studenten, laten kennis maken met de probleemstelling van de diverse daktypen. Maar ook de uitgangspunten en de mogelijkheden die tot goed functionerende platte daken leiden, werden aangegeven.

ECn van onze beweegredenen is altijd om juist zulke ongenuanceerde uitlatingen als – een plat dak geeft altijd problemen – te weerleggen.

De platte dakenbranche bewijst al lang zeer goed in staat te zijn uitstekende duurzame warme dakconstructies te kunnen leveren voor verschillende gebruiksdoeleinden.

Als de kwaliteit van de voordracht van professor Seyffert representatief is voor de leerstof die wordt gegeven aan de Technische Universiteit, moeten we ons hiervoor aanzienlijk meer zorgen maken dan over de (vermeende) problematiek van platte daken.

R. Tiesing,

hoofd technische voorlichting

Dak/Informatie- en Adviescentrum BV,

Almere-Stad

Reageer op dit artikel