nieuws

Architect heeft geen benul van brandveiligheid met sprinklers

bouwbreed

delft – “Eigenlijk komt het erop neer dat in Nederland grote verwarring bestaat over de kwaliteit van brandbeveiliging met sprinklers”, zegt Ralph Hamerlinck van het Staalbouw Instituut. “Er bestaan grote verschillen in de manier waarop brandweerkorpsen plannen met sprinklers beoordelen.”

Volgens Hamerlinck komt dat vooral door gebrek aan ervaring en vooroordelen. “Nederlandse sprinklers zijn goed gecertificeerd, maar de praktijk wil er nog niet helemaal aan dat ze echt gelijkwaardig zijn aan bijvoorbeeld een brandwerende draagconstructie.” Dat is in de Verenigde Staten wel anders. “Daar is men veel meer aan sprinklers gewend en vraagt de opdrachtgever er ook vaak om.”

Hamerlinck is medeorganisator van een studiemiddag aan de Technische Universiteit in Delft over brandbeveiliging van staalconstructies met sprinklers, naar voorbeeld van de nieuwe bibliotheek daar. “Toen ik van dat project hoorde, dacht ik meteen: studiemiddag”, zegt initiatiefnemer H. J. Timmerman van het Nationaal Centrum voor Preventie. “Het is namelijk heel bijzonder als in een vroeg stadium wordt nagedacht over brandbeveiliging en dat is hier gebeurd. Daarbij is het een opmerkelijk gebouw, dus een goed hulpmiddel als je tijd en aandacht voor zoiets wilt vragen.”

Volgens Timmerman denken Nederlandse architecten en bouwkundigen normaal niet na over brandbeveiliging. “Ze stappen gewoon met de blanco tekening naar de brandweer. Die bepaalt de beveiliging. Maar dat kan niet zo doorgaan; alle overheden trekken zich terug en ook architecten moeten zelfstandig worden. Het probleem is alleen dat ze daar niet voor zijn opgeleid. Bijna geen enkele bouwtechnische opleiding in Nederland besteedt aandacht aan brandveiligheid, de docenten weten er niets van en niemand denkt erover na. En dat moet dus nu veranderen.”

Volgens de organisatoren is de brandbeveiliging in de bibliotheek van de TU ‘optimaal’ en extra bijzonder door de combinatie van sprinklers met boeken en computers. “De automatische sprinklerinstallatie gaf de architect vrijheden in gebruik van ruimte en materiaal, die anders onmogelijk waren geweest.”

De studiemiddag heeft plaats op dinsdag 8 december. Het Nationaal Centrum voor Preventie geeft meer inlichtingen op telefoonnummer (030) 229 60 00.

Reageer op dit artikel