nieuws

Aalsmeer

bouwbreed Premium

Voor ruim 1,5 miljoen gulden worden de komende tijd doodlopende sloten gebaggerd in Aalsmeer. De firma Lexmond voert het werk uit. De bewoners zelf betalen tien gulden per kubieke meter dat eruit gehaald wordt. In totaal gaat het om 13.500 kub.

Baggerwerk

De laatste fase van het baggerwerk in de Eem en de Eemmond is ingegaan. De totale kosten voor het verwijderen van deze 34.000 kubieke meter baggerspecie bedragen 2,2 miljoen gulden.

Reageer op dit artikel