nieuws

Woningborg wil bouw op een lijn krijgen

bouwbreed Premium

gouda/utrecht – De stichting Woningborg wil nauw gaan samenwerken met Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK). Een onderzoek moet nog uitwijzen welke vorm die samenwerking zal krijgen. In elk geval hebben de twee GIW-garantieverlenende instellingen een intentieovereenkomst ondertekend om gezamenlijk een technisch adviesbureau op poten te zetten.

Deze plannen ontvouwde drs. ing. C. Bokx, voorzitter van de stichting Woningborg, op de landelijke bijeenkomst van de organisatie, gisteren in de Utrechtse Jaarbeurs.

Met een nauwe samenwerking tussen zijn organisatie en SWK moet een einde komen aan de verdeeldheid en diversiteit van de verschillende GIW-organisaties. “Persoonlijk heb ik het altijd een gemiste kans gevonden dat wij als producenten in het verleden niet een eenvormig en breed vertegenwoordigende organisatie tot stand hebben kunnen brengen”, aldus Bokx.

Volgens de voorzitter is de bouwsector veel meer gediend met een bredere organisatie. “Wielen worden vaak op verschillende plaatsen uitgevonden, onderling overleg is gecompliceerd en tijdrovend, en het risico te worden uitgespeeld door andere partijen in de markt is daardoor groter.”

Niet bekend

Uiteindelijk moet het technisch bureau op de een of andere manier bijdragen tot een aantoonbare kwaliteitsverbetering in de bouw. Bokx: “Helaas is ook binnen Woningborg zichtbaar dat het aantal klachten over de opgeleverde woningen stijgt. We moeten daarom ook de hand in eigen boezem steken en kritischer worden op onze eigen kwaliteitscontrole of onderaannemers.”

Nieuwe opzet

Het samengaan van Woningborg en SWK past overigens in de ontwikkelingen rond het Garantie Instituut Woningbouw (GIW). De aan dit instituut verbonden organisaties, naast Woningborg, SWK, LGW en Bouwfonds, krijgen in de nieuwe opzet van het GIW een meer uitvoerende taak. Het GIW zal dan slechts een toezichthoudende rol hebben. In het verlengde daarvan komt er ook een nieuwe GIW Garantie- en waarborgregeling die in de loop van 1999 zal worden ingevoerd.

Overigens zal de huidige Woningborg-directeur Aart Neijmeijer deze vernieuwingen niet meer meemaken. Na veertig ‘bouwjaren’ houdt Neijmeijer het voor gezien. Woningborg gaat op zoek naar een nieuwe directeur die in de loop van ’99 zijn taken overneemt.

Reageer op dit artikel