nieuws

Tijdperk van slikken of stikken is nu voorbij Groningse VVD-gedeputeerde wil geen onrust onder bewoners

bouwbreed Premium

groningen – VVD-gedeputeerde Sakkers van de provincie Groningen wil dat de op stapel staande ingrijpende herstructureringen van de woningvoorraad in de provincie stapsgewijs worden aangepakt. Hij pleit voor “eerder en beter overleg met de betrokken bewoners. Op die manier kweekt de provincie begrip bij bewoners.”

Volgens de gedeputeerde hebben ervaringen met eerdere herstructureringen in de provincie geleerd, om bewoners in een vroeg stadium bij ideeen hierover te betrekken.

“Het is natuurlijk duidelijk dat er het nodige aan de woningvoorraad in Groningen moet gebeuren. Daar is iedereen – zelfs in de oude stadswijken – het wel over eens”, doceert Sakkers. “En dat er flink doorgepakt moet worden, is ook helder. Maar dat is wat anders dan een kant-en-klaar plan bij de bewoners ‘droppen’ en roepen: slikken of stikken.”

Hij noemt het van belang dat ingrijpende sloopoperaties – zoals voor de wijken Vinkhuizen, Paddepoel en de Oosterparkwijk in Groningen – in een veel eerder stadium een groot draagvlak onder de bevolking hebben. “Bewoners begrijpen namelijk best dat er in hun wijk het nodige moet gebeuren.”

Sakkers is van mening dat gemeentebesturen voor de sloop zich vaker moeten afvragen wat er op dit gebied redelijkerwijs eigenlijk van bewoners mag worden gevraagd.

“Als mensen hun woning uit moeten, zul je hen een vergelijkbaar alternatief moeten bieden. Zowel qua woongenot als huurprijs. Daar bestaan overigens allerlei instrumenten voor, zoals huursubsidie. Beleidsmakers moeten daar in een veel eerder stadium over nadenken. Dat werkt in veel gevallen naar de bewoners toe als een geruststelling.” De gedeputeerde benadrukt dat de Groningse VVD altijd een groot voorstander is geweest van de onlangs in gang gezette provinciale campagne ‘Kom maar op voor de toekomst van Groningen’. Gedurende bijeenkomsten verspreid door de provincie, kan de bevolking vrijuit ideeen aandragen voor de toekomst van de provincie Groningen.

Sakkers: “Ik kan me goed voorstellen dat je, in een eventueel vervolg op deze campagne, mensen ideeen laat spuien over oplossingen in de herstructurering. Dat zou ik toejuichen.” Het nemen van meer tijd voor de voorbereiding van ingrijpende renovaties en sloopplannen en het faseren van de diverse maatregelen, heeft volgens Sakkers het voordeel dat plannen in samenspraak met bewoners totstandkomen.

“Dan krijg je niet die massale protesten, zoals onlangs in Groningen het geval was. Er moet ruimte zijn voor bewoners om suggesties te doen en wijzigingen aan te brengen in de sloopplannen. De menselijke maat is wat dat betreft de laatste tijd een beetje zoekgeraakt. Het doet allemaal wat technocratisch aan.”

Aan de andere kant moet volgens Sakkers voorkomen worden dat er eindeloze discussies ontstaan. “Je moet een keer knopen doorhakken. Bewoners dienen daar vooraf van doordrongen te zijn. Bovendien zul je nooit iedereen tevreden kunnen stellen, maar dan heb je het naar bewoners toe in ieder geval fatsoenlijk gespeeld en ben je niet als een olifant door de porseleinkast gegaan.”

De Groningse gedeputeerde Sakkers wil wel stevig doorpakken met de herstructurering, maar vindt meer en beter overleg met bewoners noodzakelijk. Foto: Jan-Willem van Vliet

Reageer op dit artikel